Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Sosyalist Parti Yönetimi (Emek, Sayı 16, [761]): Sosyalist parti yönetimi, parti içi demokrasi ve disiplin sorunları üzerine görüşlerini açıklar.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye İşçi Partisi'nin Karşılaştığı Tehlikeler (Emek, Sayı 17, [765]): TİP kurulup, genişleyip, hareketi geliştirilmeseydi bugünkü kadar da birikim olmazdı ve Türkiye sosyalist hareketinin sorunları böylesine açığa çıkmazdı.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye İşçi Partisi'nin Niteliği Üzerine (Emek, Sayı 20, [769]): Milli demokratik devrimci, proleter sosyalist veya proleter devrimci olarak kendilerini adlandıran grupların TİP'in sosyalist parti olmadığı savlarına verilen yanıtları içerir.
[yazı için tıklayınız]
Parti Örgütlerine Genelge (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 12 Ocak 1970, [773]): Genelge il ve ilçe yönetim kurulu başkanlıklarının 12 Ocak 1970 itibariyle seçim çalışmalarında neler yapabileceklerini, nasıl çalışmaları gerektiğini özetler.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye Bu Hale mi Gelmeliydi? (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 30 Ocak 1970, [775]): Basın açıklamasıdır. Üslerin "ortak savunma tesisleri" olduğu iddialarına karşı Boran'ın verdiği yanıttır.
[yazı için tıklayınız]
İkili Anlaşmalar Meselesi (Emek, Sayı 21, [777]): Yazı; hakların, ayrıcalıkların Amerika'da, yükümlülüklerin ise Türkiye'de olduğunu, ikili anlaşmalara ABD'nin egemen olduğunu, son sözün onda olduğunu, nükleer silahların düğmesinin ABD elinde olduğunu anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Parti Örgütlerine Genelge (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 6 Şubat 1970, [782]): Yazıda parti içinde MDD görüşünü savunanların olumsuz davranışları ve tutumları anlatır.
[yazı için tıklayınız]
(, , []): LT 2
[yazı için tıklayınız]
AP'de Çatlak (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 12 Şubat 1970, [789]): Basın açıklamasında Boran, hükümet buhranı ve Demirel'in AP'den ayrılacaklar üzerine söylediklerini ele alır.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye İşçi Partisi 9 Yaşında (Emek, Sayı 22, [790]): İşçi ve emekçi sınıflarımız kitlesel olarak ülkemizin tarihinde ilk defa Türkiye İşçi Partisi'nin çatısında Türkiye'nin politika sahnesine girmiş ve egemen sınıflarla onların ağababası Amerikan emperyalizminin kapısında yerini almıştır.
[yazı için tıklayınız]
Tartışmaların Neresindeyiz I (Emek, Sayı 23, [795]): Türkiye'de sosyalist strateji üzerine yapılan tartışmaların nereden başlayıp nereye geldiğini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Tartışmaların Neresindeyiz II (Emek, Sayı 24, [800]): Boran yazısında partinin niteliğini belirleyen temel öğeyi, izlediği politik çizgiyi, savunduğu görüşlerin bilimsel sosyalizme uygunluğunu anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Hükümetin Meselelerle Başa Çıkması Beklenemez (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 16 Mart 1970, [804]): Basın açıklamasında Boran hükümetin buhrandan çok daha zayıf çıkacağını öne sürer.
[yazı için tıklayınız]
Zonguldak'taki Güney Vietnam Sergisi (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 7 Mart 1970, [805]): Emperyalizmin kuklası olan Güney Vietnam'ın Türkiye'deki etkinliklerine izin verilmesini eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
Hükümet Programı Üzerine (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 7 Mart 1970, [806]): Yazıda TİP'in hükümete neden güvensizlik oyu vereceğinin gerekçelerini açıklar.
[yazı için tıklayınız]
İstanbul İl Kongresi'ndeki Konuşma (TÜSTAV Arşivi, 5 Nisan 1970, [808]): Kısıtlı olan demokratik ortamın daha da daraltılması, ortadan kaldırılması girişimleri, açıkça faşist bir yönetime kayma eğiliminin önlenmesi gerektiğini vurgular.
[yazı için tıklayınız]
"Devrimci Avı" Planlı Bir Şekilde Yürütülüyor (Tarih Vakfı Tip Arşivi, 1 Mayıs 1970, [811]): Kentlerde, kasabalarda yoldan adam çevirip dövme, tehdit ve taşlama olayları günlük olağan vakalar haline gelmiştir. Bugün Türkiye'de ilericiler, devrimciler için can güvenliği kalmamıştır. Yurttaşların en temel hakkı olan can güvenliğini sağlayamayan bir iktidar, iktidar olmaktan çıkmıştır. İktidarın aczi ve her türlü gericiliğe müsamahası, ilericiliğe ve devrimciliğe hıncı yüzünden Türk Devleti bir hukuk devleti olmaktan hızla ulaşmaktadır.
[yazı için tıklayınız]
Eskişehir'de Partililere Saldırı (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 6 Mayıs 1970, [812]): Basına yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilericiler, devrimciler için can güvenliğinin kalmadığını belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Eşkıya Ortalıkta Kol Geziyor (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 10 Mayıs 1970, [813]): Antalya İl Kongresi'nde genel sekreter olarak yaptığı konuşma; öğretmenler topluluğuna yapılan utanç verici faşist baskıları konu alır.
[yazı için tıklayınız]
Elbistan'da Partililere Saldırı (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 16 Mayıs 1970, [815]): İçişleri Bakanı'na çekilen protesto telgrafında, ilçe sekreteri Gazi Güven'in şeriatçı kalabalığın saldırısına uğrayıp kıyasıya dövülmesini protesto eder.
[yazı için tıklayınız]
Parti Örgütlerine Genelge (TÜSTAV Arşivi, 23 Mayıs 1970, [816]): Parti içi bir azınlık olan Milli Demokratik Devrimci grubun partiye karşı kural ve ölçü tanımayan anti-parti davranışlarını eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
Siyasi Cinayetlere Son Verilmelidir (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 25 Mayıs 1970, [820]): İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun bildirisine karşı yapılan basın açıklamasında Güney Doğu illerinde kaçak suçlu aramak gerekçesiyle halka yapılan baskı, şiddet, işkence uygulamalarının son bulmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
Emirdağ'da Partililere Saldırı (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 27 Mayıs 1970, [822]): Basın açıklamasında, AP'li, MHP'li ve Nurcu çevrelerin ilçede "İkinci Kubilay Olayı" yaratmak tehdidini yaydıklarını vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Trabzon'da Üniversiteye Silahlı Saldırı (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 5 Haziran 1970, [823]): Basın açıklamasında hükümetin, yurttaşların can güvenliğini sağlama görevini savsakladığını belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Parti Örgütlerine Genelge (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 29 Haziran 1970, [824]): Sıkıyönetim bölgesindeki parti çalışmaları ile ilgili yapılacakları anlatır.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste