Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Türkiye NATO ve CENTO'dan Çıkmalıdır (Çark Başak, Sayı 4, [1489]): NATO ve ABD üsleri ele alır ve karşı çıkar.
[yazı için tıklayınız]
Burjuvazinin Hesapları ve TİP (Çark Başak, Sayı 5, [1491]): Burjuvazi için en kestirme yolun tam boy açık faşizme gitmek olduğunu belirtir ve karşı çıkar.
[yazı için tıklayınız]
1 Mayıs: Yaşasın Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm Mücadelemiz (Çark Başak Özel Sayı, 1 Mayıs 1976, [1496]): Yazıda yaklaşmakta olan askeri darbe öngörüsü yapar. Tarihsel gidişten korkulmakta olduğunu, telaş içinde burjuvazinin saldırılarını artırdığını ve artıracağını belirtir. Dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceğini selamlar.
[yazı için tıklayınız]
Gelişen Olaylar Karşısında Tavrımız (Çark Başak, Sayı 6, [1500]): İşçi sınıfının güçlü bir biçimde örgütlenmesi ve diğer emekçi kitlelerle birlikte onlara önderlik ederek hedef birliğinin gerçekleştirilmesini vurgular.
[yazı için tıklayınız]
İkinci Yıla Girerken (Çark Başak, Sayı 7, [1503]): Teorik bir dergi ile kısa periyodlu bir gazete çıkarılmasının hedeflendiğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Demokratik Güçlerin Eylem Birliği Geliştirilmeli (Yürüyüş, Sayı 57, [1505]): TMMOB Kongresi'nde yapılan konuşmadır. Devlet aygıtı, ordu, toplumun diğer kesimleri, solun birliği, sınıflar ve güçleri ve her ne pahasına bir birlik olunamayacağını açıklar.
[yazı için tıklayınız]
Turizm-İş Sendikası Merkez Genel Kurulu'na Mesaj (Çark Başak, Sayı 8, [1509]): Genel Kurul'a faşist tırmanışa karşı mücadelesinde başarılar diler.
[yazı için tıklayınız]
15-16 Haziran İşçi Sınıfı Eylemi (Çark Başak, Sayı 9, [1510]): Söz konusu direnişin ve protesto gösterilerinin yüz elli yıllık işçi sınıfımızın tarihinde önemli ve onurlu bir yer aldığı belirtir, olayları anar.
[yazı için tıklayınız]
Bugünkü Durum ve Burjuvazinin Hedefleri (Yürüyüş, Sayı 63, [1512]): CHP'nin geriletilerek 1977 seçimlerinin AP'nin kanatları altında yapılmasının hedeflendiğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
DİSK, Bugünden Yarına (Çark Başak, Sayı 8, [1514]): İşçi sınıfının sendikal hareketinin birliğini DİSK içinde gerçekleştirmek için çalışmak gerektiğini vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Burjuvazinin Hesaplarında CHP'nin Yeri (Yürüyüş, Sayı 62, [1516]): CHP'nin "sol'un sağ kanadı" olmak ile "sağ'ın sol kanadı olmak" arasında bir tercih yapmak durumunda olduğunu söyler.
[yazı için tıklayınız]
Teknolojik Gelişmeler ve Teknik Elemanlar (Yürüyüş, Sayı 60, [1519]): Teknik Elemanlar Kurultayı'ndaki konuşmasıdır. Kongreye sunulan raporda teknik elemanlar ile işçi sınıfının mücadele ortaklığından, bilimsel ve teknolojik devrimler ile teknik elemanların konumlarının işçi sınıfına daha da yakınlaşmış olmasından söz edilmesinin önemli olduğunu belirtir.
[yazı için tıklayınız]
CHP'de Neler Oluyor (Çark Başak, Sayı 10, [1522]): CHP'nin titrek, kaygan konumu, daha sağa kayma eğilimini vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Türkeş'in Diyarbakır Gezisi Bir Tahriktir (Çark Başak, Sayı 10, [1524]): MHP Başkanı Türkeş'in Doğu gezisi ile ilgili basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Bursa'da Baskılar ve Saldırıla (Çark Başak, Sayı 10, [1525]): Bursa'da ikinci bir "Seydişehir Olayı"nın yaratılmak istendiği, Renault Fabrikası'na bildiri dağıtmak bahanesi ile girenlerin işçileri muşta ve zincirlerle dövmeye giriştikleri ve kovalanınca da kaçıp gittiklerini belirtir, saldırıları kınar.
[yazı için tıklayınız]
1961-1971 Türkiye İşçi Partisi (Çark Başak, Sayı 11, [1526]): TİP'in kuruluşu ve gelişmesi, TİP'in sosyalist niteliği, yurt düzeyinde örgütlenmesi, parti içi eğitim, MDD tezinin ortaya çıkışı, partinin ilk arınışı, TİP'in Parlamento işlevi, 1966 Malatya Kongresi ve sonrası, parlamentarizm suçlaması başlıkları altında anlatır, açıklar.
[yazı için tıklayınız]
Devlet Güvenlik Mahkemeleri (Çark Başak, Sayı 11, [1539]): Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldırılmalarını ister.
[yazı için tıklayınız]
Öğretmenler İşçi Sınıfıyla Omuz Omuza (Çark Başak, Sayı 12, [1541]): TÖB-DER 1. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasıdır. Türkiye kapitalizminin zorluklar içinde bocaladığını söyler.
[yazı için tıklayınız]
Ege ve Kıbrıs (Çark Başak, Sayı 13, [1547]): Kıbrıs için federasyon modeli önerir.
[yazı için tıklayınız]
(, , []): LT 3
[yazı için tıklayınız]
İşverenlerin, Ücretlerin Dondurulması İsteğine Karşı Mücadele Verilmelidir (Çark Başak, Sayı 13, [1557]): 26 Ağustos toplantısında işverenlerin ileri sürdükleri ücretlerin dondurulması isteklerini öne çıkardıklarına dikkat çeker.
[yazı için tıklayınız]
1950 Barışseverler Derneği (Çark Başak, Sayı 14, [1558]): Türkiye'de ilk barış örgütlenmesinin Boran'ın kaleminden bir özeti. Barış için mücadeleyi de ayrıca örgütlemek ve geliştirmek zamanının geldiğine dikkat çeker.
[yazı için tıklayınız]
Parti ve Program (Çark Başak, Sayı 15, [1561]): Parti programını doğru anlayıp iyice özümlemenin koşul olduğunu, bir defa okuyup bir kenara bırakılacak bir kitap olmadığını anlatır.
[yazı için tıklayınız]
1 Eylül Barış Gününde Verilen Armağan Üzerine Konuşma (Çark Başak, Sayı 15, [1563]): Toplantıya ve başkanı Aziz Nesin'e ödülden ötürü teşekkür eder.
[yazı için tıklayınız]
İnce Hesaplar, Oyun İçinde Oyun (Çark Başak, Sayı 16, [1564]): DGM direnişiyle ilgili basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste