Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Anayasa ve Yasalar Karşısında Hükümet (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [981]): İlerici partinin, TİP'in eylemleri ve politikaları karşısındaki demokratik hak ve özgürlükleri kullanmak serbestisi ile ilgili olarak hükümetin politikası hakkında genel görüşme açılmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
Amerikan Üsleri (TİP Parlamentoda, Cilt II, [990]): NATO İttifakı Amerika'nın bir üçüncü dünya savaşını göz önünde bulundurarak, meydana getirdiği bir dünya stratejisinin parçasıdır. Amerika bu dünya stratejisi balonundan Türkiye'nin savunmasını gerekli gördüğü takdirde, NATO mekanizmasını işletir ve Türkiye'yi korur. Kendi stratejisi bakımından Türkiye'yi korumayı gerekli görmezse, korumaz, demiştir. NATO stratejisi içinde olmamız, bizi bir başka bakımdan da tehlikeye düşürüyor. Türkiye'nin dışında bir başka bölgede bir anlaşmazlık ve bu anlaşmazlıktan dolayı bir üçüncü dünya savaşı çıksa, örneğin Vietnam'dan dolayı çıksa, biz böyle bir ittifak içinde olmazsak, Vietnam dolayısıyla Sovyetler Birliği'yle Amerika arasında çıkacak bir savaşın dışında kalabiliriz. Oysa bu ittifak ve stratejinin içinde olunca, isterse üçüncü dünya savaşı, diyelim ki, Türkiye ile hiç ilgisi olmayan Vietnam dolayısıyla çıkmış olsun, ne olacak? Amerika diyecek midir "Benim Rusya ile savaşım Vietnam'dan dolayıdır. Onun için Türkiye'deki üsleri Rus kentlerini bombalamak için kullanmayacağım." Yok, efendim, bu dünya savaşıdır. Elbette ki Türkiye'deki füze üslerini harekete geçirecek ve Sovyetlere oradan saldıracaktır. Ve bunun karşısında da Ruslar, asıl anlaşmazlık ve savaş bölgesi Vietnam olduğu halde, bizi hedef tutacaklar ve onlarda nükleer füzelerini bize göndereceklerdir.
[yazı için tıklayınız]
Protesto (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [1008]): Boran, Meclis Başkanı Ahmet Bilgin'in tutumunu protesto edip başkanlık ettiği sürece konuşmayacağını söyleyerek, toplantıyı terk eder, yaptığı hakaretleri kendisine iade ettiğini bildirir.
[yazı için tıklayınız]
Hükümet Hakkında Gensoru (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [1009]): TİP'in 27 Mayıs'ı savunduğu ve tarihimizde oynadığı olumlu rolünü belirttiği, yorumladığı, değerlendirdiğini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1013]): Üçüncü Dünya devletleri bizi, hemen her küçük sorunda daima Amerika'nın paralelinde bir politika yürütüp oy kullandığımızdan dolayı Amerika'nın, Anglo-Saksonların paralelinde, dümen suyunda hareket eden bir ülke olarak görüyorlar. Böyle gördükleri sürece ve bizim ilişkilerimizi "yalnızca Kıbrıs konusunda bizim desteğimizi kazanmak istiyorlar" diye değerlendirdikleri sürece üçüncü dünya devletleri ile gerçekten sağlam ilişkiler kurabilmemiz ve onları kazanmamız olanaklı değildir.
[yazı için tıklayınız]
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1023]): NATO'yu eleştirir ve NATO'dan çıkılmasını savunur. Bağımsız ve ulusal bir savunma gücünün kurulmasını önerir.
[yazı için tıklayınız]
Ereğli Demir-Çelik Fabrikası Hisseleri (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1028]): Türkiye'deki devletçiliğin özel kişileri devlet eliyle zengin etmek olduğu belirtir, devlet kapitalizmi olduğunu vurgular.
[yazı için tıklayınız]
İkili Anlaşmalar (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1031]): Yine bağımsızlığımızın gereklerini kanun yaparak; Amerikalılara Türkiye yasaları dışında tanınan ayrıcalıklara, egemenlik ve bağımsızlığımızla bağdaşmayan haklara, ikili anlaşmalara dayanılarak kurulmuş üslere, bu üslerdeki termo-nükleer silahlara, uçaklara, casus uçaklarına ve benzeri olaylara eklenince kaçınılmak olarak şu sonuca geliyoruz ki, artık bu durum yalnızca hükümetin sorumluluğuna bırakılamaz. Ulusal egemenliğin en yüksek temsilcisi olan Meclis'in, bu yaşamsal konuya el koyması, bir araştırma yapması gereklidir.
[yazı için tıklayınız]
Öğretmen Eğitimi (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1036]): Ulusal Kurtuluş Savaşımızı verdiğimizden bu yana yarım yüzyıla yakın bir zaman geçmiş ve toplumumuzda okuryazarların oranı yalnızca yüzde 48, yani bugünkü nüfusun hâlâ yarısından fazlası, bıraktık şu düzeyde, bu düzeyde eğitimi, kültürü, okuma-yazma bilmiyor. Oysa dünyadaki diğer toplumlara baktığımız zaman okuma-yazma bilmezliğin ortadan kalkması en asgari bir koşul olarak beliriyor.
[yazı için tıklayınız]
Banka Kredileri (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1039]): Kredi dağılımının ülkenin kalkınmasına yararlı bir biçimde olmadığı, kredi politikasının buna yardım etmediğidir ki, özellikle dış ticaretin durumunda bu görülüyor. İkincisi de kredi dağılımının, gelir dağılımı gibi sosyal adalet ilkesine uygun olmadığı, daima ayrıcalıklı mutlu bir azınlığın lehine işlediği, büyük üretici kitlelerin ise krediden yoksun bırakıldığıdır.
[yazı için tıklayınız]
Halk Bankası Kredileri (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1046]): Beş TİP milletvekilinin imzalarını taşıyan önerge üzerine konuşmasında, Türkiye Halk Bankası'nın kaynaklarının büyük tüccarlara verilmemeli ve bir üst tavan belirlenmelidir.
[yazı için tıklayınız]
Tarım Kredileri (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1047]): Tarım kredilerine sosyal adalet ilkesinin uygulanarak küçük çiftçiye daha fazla kredi verilmesini savunur.
[yazı için tıklayınız]
Paralı Eğitim (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1048]): Eğitim masrafları üzerine uygulamadaki aksaklıkları eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
İmalat Sektörü (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1049]): Ülkenin sanayileşmesinde çok önemli bir kol olan imalat kolunu özel sektöre bırakmak ülkenin sanayileşmesini, yani kalkınmasını geciktirecek bir husustur.
[yazı için tıklayınız]
Kıbrıs'taki Gelişmeler (TİP Parlamentoda, Cilt 3, [1050]): Enosis'ten başka bir şey olmayan İngiliz önerisinin hükümet tarafından kesinlikle reddedilmesini ister.
[yazı için tıklayınız]
Kıbrıs Gensorusu (TİP Parlamentoda, Cilt 4, [1052]): Hükümetin Kıbrıs konusunda sorunlu durumda olduğu dile getirir, politikası eleştirir, önerge verir ve önerge reddedilir.
[yazı için tıklayınız]
Üniversitede Gece Öğretimi (TİP Parlamentoda, Cilt 4, [1059]): Öğretim politikasının ülkenin kalkınma planıyla birlikte ele alınarak tutarlı ve uyumlu bir biçimde planlanmasını önerir.
[yazı için tıklayınız]
Toprak Reformu Önergesi (TİP Parlamentoda, Cilt 4, [1061]): TİP milletvekillerinin toprak reformu ve toprak sorunları konusunda Başbakan hakkında gensoru açılması için verdikleri öneri üzerine konuşmasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Tutanaklar ile İlgili Bir Açıklama (TİP Parlamentoda, Cilt 4, [1063]): Tutanakların düzeltilmesi için açıklama yapar.
[yazı için tıklayınız]
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi (TİP Parlamentoda, Cilt 4, [1064]): Ortak Pazar'a ve NATO'ya giriş kararlarının ve buralarda bulunmanın ekonomik ve askeri kararlar değil, politik nitelikte kararlar olduğu belirtir ve durum eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi (TİP Parlamentoda, Cilt 4, [1072]): TİP'in Türkiye'nin NATO'dan çıkma isteğinin gerekçeleri özetler.
[yazı için tıklayınız]
1968 Gençlik Olayları (TİP Parlamentoda, Cilt 4, [1079]): Ne demiş öğrencilerimiz? Köylü çocuklarımıza, yoksul halkımızın çocuklarına da eğitim olanağı verilsin denmiş. Başbakan aksi düşüncede midir? Ne demiş öğrencilerimiz? İç ve dış sömürüye paydos demiş, emperyalizme karşı çıkmış. Bunun karşısında mıdır Sayın Başbakan? İç ve dış sömürü düzeni devam mı etsin, emperyalizmin baskısı, nüfuzu Türkiye üzerinde devam mı etsin, bağımsız bir Türkiye'yi istemesin mi gençliğimiz? Bunun mu karşısındadırlar? Gençlerimiz eğitimde reform ve devrim istiyorlar, buna mı karşıdırlar Sayın Başbakan? İktidar toplumun tarihsel doğrultusuna ters, toplumun kendi zorunlu doğal gelişme yasalarına ters yasalar çıkarır, uygulamalarda bulunursa, bu toplumların gelişmesinin normal akışını önleyeceğinden tıkanıklıklara neden olur. Bu tıkanıklıklarda bir zaman, bir yerde patlak verir.
[yazı için tıklayınız]
Ankara Üniversitesi'ne Ek Kadro (TİP Parlamentoda, Cilt 4, [1095]): Üniversitede verilen aylıkların çok düşük olması nedeniyle, daha yüksek ücretlerle özel sektörde iş olanakları olduğundan asistanların üniversitede durmadığı belirterek durumu eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
Kıbrıs Politikası (TİP Parlamentoda, Cilt 4, [1096]): Amerika'nın Kıbrıs konusunda sorunun başından beri Yunanistan'a eğilimli olduğu, öyle davrandığı belirterek eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
Milli Savunma Bütçesi (TİP Parlamentoda, Cilt 5, [1099]): Öğreniyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gereksinimlerinin yüzde 75'i ulusal bütçeyle, yüzde 25'i ise yardımlarla karşılanmaktadır. Ulusal bir ordunun yüzde 25 gibi yüksek bir oranda dış yardımlara bağlı olmasının sakıncaları açıktır. Soruyoruz, acaba bugün bu dış yardım oran TSK için azalmış mıdır, artmış mıdır?
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste