Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne (Çark Başak, Sayı 22 (99), [2195]): İ. Bilen'in ölümü üzerine yazdığı başsağlığı mesajıdır.
[yazı için tıklayınız]
Avrupa Konseyi'ndeki Görüşmelerin Ardından (Çark Başak, Sayı 23 (100), [2196]): Dünya politikasında ABD'nin etkisi, payı ve baskısının yeri ve çapını vurgular, karşı durulmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
Kitlelere Önderlik Edebilmek (Barış, Bağımsızlık, [2198]): Partinin 23. Yıldönümü'nde partililere gönderilen mesajdır.
[yazı için tıklayınız]
Andropov'un Ölümü Nedeniyle SBKP Merkez Komitesi'ne Mesaj (Çark Başak, Sayı 24 (101), [2199]): Başsağlığı dileklerini bildirir.
[yazı için tıklayınız]
Eylem ve Cephe Birliğini Gerçekleştirerek Faşizmi ve Emperyalizmi Yeneceğiz (Çark Başak, Sayı 24 (101) 10 Mart 1984, [2200]): Partinin 23. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Federal Almanya'da Gelsenkirhan'de düzenlenen Dayanışma Gecesi'nde yapılan konuşmadandır.
[yazı için tıklayınız]
Kıbrıs Sorununa Bakış Açımız (Çark Başak, Sayı 28 (105), [2204]): Kıbrıs'la Uluslararası Dayanışma Konferansı'nda yapılan konuşmadır.
[yazı için tıklayınız]
Stefka Pirvanova ile Söyleşi (TÜSTAV Arşivi, Ocak 1985, [2206]): Sofya Radyosu'nda yapılan söyleşide, Marksizm-Leninizm ve sosyalist yaşam, kavga ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalarda bulunur, görüşlerini ve yaşam anlayışını, felsefesini, aldığı sosyalizm eğitimini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye İşçi Partisi'nin 24 Yıllık Onurlu Mücadelesi ve Güncel Görev: İşçi Sınıfının Politik Birliği (Çark Başak, Sayı 29 (106), [2218]): TKP ve TİP'in işçi sınıfı politik hareketini tekleştirme kararlarını açıkladıklarını belirterek, kararın önemli olduğunu, tarihsel ve güncel parçalanmaya son vereceğini söyler.
[yazı için tıklayınız]
Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne (TÜSTAV Arşivi, 14 Şubat 1985, [2224]): Türkiye'de sosyalist partilerin birleşme sorunları dile getirir.
[yazı için tıklayınız]
Çernenko'nun Ölümü Üzerine SBKP Merkez Komitesi'ne Mesaj (Çark Başak, Sayı 30 (107), [2233]): Üzüntülerini belirtir ve başsağlığı diler.
[yazı için tıklayınız]
Çetin Görevi Başaracağız (Çark Başak, Sayı 31 (111), [2234]): Paris'te Sol Birlik tarafından düzenlenen toplantıda yapılan konuşmadır.
[yazı için tıklayınız]
TKP'ye Kutlama Mesajı (Çark Başak, Sayı 34 (111), [2238]): 24 Eylül 1985'te, 65. yıldönümü toplantısında TKP Merkez Komitesi'ne mesajdır: Türkiye Komünist Partisi, Türkiye işçi sınıfı politik hareketinin meşalesini çok uzun yıllar tek başına taşımış, illegalitenin tüm çetin koşullarına ve tüm olumsuzluklara karşın bu meşaleyi söndürmemiştir.
[yazı için tıklayınız]
Ruhi Su: Yiğit Ölür Namı Kalır (Çark Başak, Sayı 34 (111), [2240]): Ruhi Su'nun ölümü nedeniyle yaşamını anlatır, mücadelesini över.
[yazı için tıklayınız]
8 Ekim: Partimizin Onur Günü (Çark Başak, Sayı 34 (111), [2242]): İsviçre'de yapılan toplantının Anma Komitesi'ne gönderilen mesajıdır.
[yazı için tıklayınız]
TİP-TKP Ortak Komisyon Çalışmaları (TÜSTAV Arşivi, Aralık 1985, [2244]): Birlik, birleşme çalışmaları üzerine yapılan bazı öneri ve değerlendirmelerini içerir.
[yazı için tıklayınız]
TKP MK'ya Cevap (TÜSTAV Arşivi, Aralık 1985, [2246]): Birleşme çalışmalarından ötürü TİP'te bir farklı görüş ve ayrışma olmadığını bildirir.
[yazı için tıklayınız]
TİP 25 Yaşında (Çark Başak, Sayı 36 (113), [2249]): TKP ve TİP arasındaki ilişkileri de ele alan yazıdır. Sosyalist hareketin gelişmesinin özgünlüğünden doğan ayrılığın olumsuz sonuçları olduğunu, tekleşmenin sağlanmasıyla hareketin yeni bir aşamaya sıçrayacağını söyler.
[yazı için tıklayınız]
SBKP 27. Kongresi'ndeki Konuşma (Çark Başak, Sayı 38 (115), [2258]): SBKP MK'nin davetlisi olarak TİP MK adına 27. Kongre'de yapılan ve Pravda ve İzvestya gazetelerinde tam metni yayınlanan konuşmadır. TİP'in 25 yıllık yaşamı boyunca Sovyetler Birliği ile dostluktan yana olduğunu vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Alman Komünist Partisi'nin 8. Kongresi'ndeki Konuşma (Çark Başak, Sayı 39 (116), [2260]): Alman Komünist Partisi'ne mücadelesinde başarılar diler.
[yazı için tıklayınız]
Bulgaristan Komünist Partisi'nin 13. Kongresi'ndeki Konuşma (Çark Başak, Sayı 39 (116), [2262]): Türkiye'nin ABD emperyalizminin etkisinden kurtulmasını en çok TİP'in istediğini belirterek, BKP'ne başarılar diler.
[yazı için tıklayınız]
Reykjavik Görüşmeleri ile İlgili Olarak Türkiye İşçi Partisi'nin Açıklaması (Çark Başak, Sayı 41 (118), [2264]): Genel Sekreter Gorbaçov yoldaşın ve diğer Sovyet yetkililerinin belirttikleri gibi nükleer enerji ve kompüter çağının sorunları artık geride de kalmış dönemlerin eskimiş zihniyetiyle çözülemez. Daha çok silahlanma, daha çok savunma ve korunma önlemleri alma, güvenliği ve barışı sağlamak için artık hiç mi hiç yetmiyor. Yeni bir zihniyet, sorunlara yeni bir yaklaşım gerekiyor. Savaş-barış sorunu, ne kadar büyük ve güçlü olurlarsa olsun, yalnızca iki devletin, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu ve sorumluluğu değildir. Savaşın önlenmesi, güvenlik ve barışın sağlanması büyük küçük bütün devletlerin, hatta bütün insanların, insanlığın sorunu ve sorumluluğu durumundadır şimdi. Durum böyle olunca, sorunların çözümünü bütün ülkeleri kapsayan everensel bir güvenlik ve barış düzeni çerçevesinde aramak ve bulmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu ise, sistemler ve devletler arasındaki rekabetin barışçıl alana aktarılmasını, silaha başvurmadan barış içinde yarışarak yan yana yaşanması ilkesinin kabulünü ve uygulanmasını gerektirir. Başka çıkar yol yoktur.
[yazı için tıklayınız]
Genç Öncü'ye Kutlama Mesajı (TÜSTAV Arşivi, 1 Aralık 1986, [2266]): Genç Öncü'nün Dünya Demokrat Gençlik Federasyonu'na kabul edilişini kutlayan mesajıdır.
[yazı için tıklayınız]
TKP Yurtdışı Örgütleri Konferansı'nda Konuşma (Çark Başak, Sayı 42 (119), [2267]): Çağrılı olarak katıldığı TKP Yurtdışı Örgütleri Konferansı'nda yapılan konuşmadır.
[yazı için tıklayınız]
Yarın Dergisi ile Söyleşi (Yarın, Sayı 70, [2273]): Derginin Federal Almanya temsilcisi Mehmet Bilgin tarafından gerçekleştirilen söyleşidir.
[yazı için tıklayınız]
Görev, Sosyalizm Çizgisini Asla Gözden Kaçırmamaktır (Görüş, Sayı 8, [2277]): Görüş dergisinin dünyada ve Türkiye'de barış mücadelesi, politik sürgünlük, 12 Eylül rejiminin özellikleri ve demokrasinin kazanılması için yapılması gerekenler, ABD, NATO ve Avrupa Topluluğu ilişkileri üzerine sorularını yanıtlar.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste