Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Faşizme Geçit Yok (Çark Başak, Sayı 16, [1565]): Profilo olaylarıyla ilgili basın açıklamasıdır. Saldırılar nedeniyle iktidarı eleştirir, kınar.
[yazı için tıklayınız]
Partimiz Görev Başındadır (Partimiz Görev Başındadır Broşürü, 1 Kasım 1976, [1566]): Ülke, ülkeler, yurt ve dünya politikalarını ayrıntılı olarak irdeler, sonuçlar çıkartır.
[yazı için tıklayınız]
MC İktidarı ve Partiler (Çark Başak, Sayı 19, [1593]): Ekonomik bunalımın siyasete yansımalarını, Milliyetçi Cephe'nin durumunu tartışır. Cephe'yi oluşturan partilerin sınıfsal dayanaklarını, özellikle Milli Selamet Partisi'nin sınıfsal ve ideolojik kaynaklarını ele alır.
[yazı için tıklayınız]
Sevgi Soysal'ın Anısına (Yürüyüş, Sayı 86, [1597]): Hapishane arkadaşı ve dostu Sevgi Soysal'ın ölümü üzerine açıklamasıdır. Kişiliğinin ve sanatının övüldüğü açıklamada "hayat dolu" deyimi Sevgi için tıpatıp uygundu, der.
[yazı için tıklayınız]
Şili Halkıyla Dayanışma (Çark Başak, Sayı 20, [1598]): da Şili Halkıyla Dayanışma 14 Kasım Gecesi'nin açılış konuşması İstanbul,
[yazı için tıklayınız]
CHP'nin Programı (Çark Başak, Sayı 20, [1600]): CHP'nin olumsuzluklarını sıralar. Ancak tüm bunlara rağmen CHP'nin diğer burjuva partilerinden ayrı tutulduğunu, bu partiyle güç birliği yapılabileceğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Deprem Felâketinin Sorumlusu Tabiat Değil Düzendir (Çark Başak, Sayı 30, [1607]): Kartal İlçe Kongresi'ndeki konuşmanın deprem felâketiyle ilgili bölümüdür.
[yazı için tıklayınız]
TİP İşçi Sınıf Partisi Olduğunu İspatlamıştır (Çark Başak, Sayı 21, [1608]): Kartal İlçe Kongresi'ndeki konuşmasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Demokrasi ve Demokratikleşme Sorunu (Yurt ve Dünya, Sayı 1, [1610]): Demokrasinin sınıfsal niteliği ve tarihte aldığı biçimleri, kapitalist toplumlarda demokratikleşme sürecini, geri kalmış ülkelerde ve bu arada Türkiye'de demokrasi ve demokratikleşme üzerinedir.
[yazı için tıklayınız]
Zafer Bizimdir (Çark Başak, Sayı 23, [1632]): Ankara İl 1. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasıdır. Büyük sermayenin hükümeti olarak Milliyetçi Cephe'nin anti-demokratik uygulamaları, faşizme ortam hazırlaması, sivil faşistlerin devlet ve eğitim kurumlarına yerleştirmesi, CHP'nin demokratik güçlerle işbirliği yerine büyük sermayaye yönelmesini ele alır.
[yazı için tıklayınız]
Şerafettin Atalay'ı Anma Toplantısı'na Mesaj (Yürüyüş, Sayı 95, [1642]): Şerafettin Atalay'ı anar, ölümü anlatır ve Amasya'da parti örgütlenmesinin gelişimi vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Çark Başak'ın Birinci Yılı Tamamlanırken (Çark Başak, Sayı 24, [1643]): Gazetenin ikinci yılında yerel örgütlerin daha çok katkıda bulunmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
Durum Muhakemesi (Çark Başak, Sayı 25, [1647]): MC'nin düşürülerek, seçimlere bir seçim hükümeti kurularak gidilmesini önerir.
[yazı için tıklayınız]
TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED'in Süresiz Kapatılması Keyfi Bir Karardır (Çark Başak, Sayı 25, [1650]): Ankara Valiliği'nin demokratik kitle örgütlerini kapatma kararına karşı çıkar.
[yazı için tıklayınız]
Yaşasın Bilimsel Sosyalizm ve Partimiz (Çark Başak, Sayı 26-27, [1651]): 1. Büyük Kongre açış konuşmasıdır. Türkiye'deki ekonomik ve siyasal durumu, işçi sınıfının mücadelesini, demokratik toplumsal muhalefeti oluşturan hareketlerin durumunu, mücadele hedeflerini ve gerekçelerini ele alır. Detaylı bir CHP analizi yaparak onun çelişkili ve ikili çizgisini, demokratik muhalefete yakınlaşması içi güç ve işbirliği yollarının aranması gerektiğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Yarınlarımızın Umudu İşçi Sınıfımıza Selam (Çark Başak, Sayı 26-27, [1664]): Partililerin bilincini ve örgütlülüğü över, örgütü selamlar.
[yazı için tıklayınız]
Olumlu Bir İlk Adım (Çark Başak, Sayı 26-27, [1666]): CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e yazdığı MC'ye karşı demokratik partiler arasında dayanışma, güç ve işbirliği oluşturulmasını öneren mektuptur.
[yazı için tıklayınız]
Zafer Çelenkleri Öreceğimiz Günler Yakındır (Çark Başak, Sayı 26-27, [1669]): Ankara İl Örgütü'nün düzenlediği Faşizme Hayır Toplantısı'nda yapılan konuşmanın Çark Başak'ta çıkan özetidir.
[yazı için tıklayınız]
Güç ve İşbirliği Sorunu (Çark Başak, Sayı 28, [1672]): CHP'yi kayıtsız şartsız destekleme kararı alan DİSK'i eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
TİP Seçimde (Görev, Sayı 1, [1676]): Partinin seçimlere katılmasıyla ilgili yazısıdır.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye İşçi Partisi Engelleri Aşmayı Bilecektir (Çark Başak, Sayı 29, [1677]): TİP'in seçimlere katılma hakkını kazanmış olmasının önemi vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Değişen Bakanlar Tarafsız Olmalıdır (Çark Başak, Sayı 29, [1678]): Seçimlere giderken Adalet ve Ulaştırma bakanlarının değiştirilmesinin Anayasa hükmü olduğunu anımsatır.
[yazı için tıklayınız]
Can ve Politik Faaliyet Güvenliği Sağlanmalıdır (Çark Başak, Sayı 29, [1679]): Yaylım ateşle yaralanıp hastaneye kaldırılan Parti üyesi Mustafa Koca'nın ziyaretinde verilen demeçtir.
[yazı için tıklayınız]
Doğu ve Güneydoğu'da Irkçı-Şoven Baskılar (Çark Başak, Sayı 29, [1680]): Doğu'daki terör karşısında suskun kalan burjuva partilerini ve politikacılarını kınar.
[yazı için tıklayınız]
Partili ve Partiye Gönül Bağlamış Arkadaşlar (Çark Başak, Sayı 29, [1681]): Partililere seslenerek, seçimlerde başarı için geceyi gündüze katarak çalışmak ve durumun zorluğu karşısında yılmamak gerektiğini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste