Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Bilim Doğrudan Doğruya Bir Üretim Gücü Haline Gelmiştir (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, 19 Kasım 1976, [1407]): Yukarıdaki yazı ile genel çerçevede aynıdır. Derlemede ayrı tarihlendirmelerine rağmen anlaşılıyor ki bu yazı, yazılı metin, yukarıdaki ise yazılı metinden esinlenerek yapılan konuşma ve/veya konuşmanın özetidir. Yazıda, yukarıda değindiği uzman aydınlar, bilim, siyaset ilişkileri, sanayileşmenin önündeki sorunlar, planlama, devlet ve devletçilik gibi konular daha kapsamlı ele alınır.
[yazı için tıklayınız]
Selam Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine (Selam Türkiye'nin Aydınlık Geleceğine Broşürü, 22 Kasım 1975, [1413]): 1. İl Temsilcileri Toplantısı'nın açılış konuşmasıdır. Konuşmada kapsamlı bir uluslar arası ve ülke siyaset analiz yer alır. Emperyalist-kapitalist sistem, sosyalist sistem ve aralarındaki ilişkiler, Türkiye'nin dış politikasını ele alır. İç siyasal durum bölümünde dışa bağımlı bir kapitalist ülke olmanın ekonomik, sosyal ve politik bunalımını yaşadığımızı, bunalımın siyasetteki saflaşmaların kaynağı olduğunu anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Ölüden de Korkuyorlar (Yürüyüş, Sayı 35, [1436]): TİP Kadıköy İlçe Örgütü Üyesi Halil Pelitözü ve Cezmi Yılmaz'ın, faşistler tarafından öldürülmesi üzerine açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Özgürlüklerin Savunulması (Yürüyüş, Sayı 36, [1437]): Demokrasi, bağımsızlık, sosyalizm mücadelesinin goşizm ve pasifizmle ayrımlarını vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Sıkıyönetim Konusunun Ardındaki Hesaplar (Yürüyüş, Sayı 37, [1439]): Büyük burjuvazinin benimsediği parti olma "imtiyaz"ının AP'den CHP'ye geçmekte olduğunu belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Tüm Çalışanlara Sendikalaşma Hakkı (Yürüyüş, Sayı 37, [1442]): Türkiye İşçi Partisi işçilerin memur sayılmasına karşı olduğu gibi işçi-memur ayırımının ortadan kalkması ve tüm çalışanlara toplu sözleşmeli ve grevli sendikalaşma hakkı tanınmasından yanadır.
[yazı için tıklayınız]
TİP, TÖB-DER Mitingini Destekliyor (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, 4 Aralık 1975, [1443]): Baskı ve şiddet uygulamalarını kınar, TİP'in TÖB-DER Mitingi'ni desteklediği açıklar.
[yazı için tıklayınız]
Demokratik Hak ve Özgürlükler Serbestçe Kullanılmalıdır (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, 6 Aralık 1975, [1444]): Anayasal haklara ve demokrasiye sahip çıkılmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
Partilerin Varlığı Tehdit Altındadır (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, 24 Aralık 1975, [1445]): TİP Seydişehir İlçe Binası'na yapılan saldırı ile ilgili olarak İçişleri Bakanı'na çekilen telgraftır.
[yazı için tıklayınız]
20. yy'da Burjuvazi Hiçbir Ülkede İlerici Değildir (Yürüyüş, Sayı 39, [1446]): Tüm iktisatçılar Birliği'nin toplantısındaki konuşmasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Yusuf Küpeli Tahliye Edilmelidir (Yürüyüş, Sayı 39, [1453]): Yusuf Küpeli'nin sağlık durumunun, infazın ertelenmesini veya özel bir af çıkarılması gerektirdiğini belirtilir.
[yazı için tıklayınız]
İşçi Sınıfının Mücadelesi Bizans Oyunları ile Durdurulamaz (Yürüyüş, Sayı 39, [1454]): İktidar, SSK Müdürler Kurulu ve Türk-İş Başkanı Halil Tunç'u, Sosyal-İş Sendikası'na karşı tutumu nedeniyle eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
Cana Kıyma Operasyonları Durdurulmalıdır (Çark Başak, Sayı 1, [1455]): Güvenlik görevlilerinin cana kıyma operasyonlarının durdurulmasını, Zeytinburnu ve Malatya olaylarının açığa kavuşturulmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
MC'ye Karşı Harekete Geçilmelidir (Yürüyüş, Sayı 41, [1456]): Meclisin hükümeti denetlemesi gerektiğini, hükümeti düşürmek için gerekenlerin yapılmasını ve Ülkü Ocakları hakkında soruşturma açılmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
Parti Gazetesinin İşlevleri (Çark Başak, Sayı 1, [1457]): Çark Başak gazetesinin yayına başlama nedenlerini ve nasıl bir içeriği olacağını anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Sıkıyönetim Uygulamaları Fiilen Yürürlüktedir (Yürüyüş, Sayı 44, [1459]): Demokratik özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi mücadelesinde düzen partisi olmasına rağmen CHP'nin üzerine düşen görevleri belirtir.
[yazı için tıklayınız]
İvedi ve Güncel Görev: MC İktidardan Düşürülmelidir (Yürüyüş, Sayı 46, [1463]): 14-15 Şubat 1976'de Bursa'da yapılan Türkiye İşçi Partisi Marmara ve Batı Karadeniz Bölge Temsilcileri Toplantısı'nın açılış konuşmasının Yürüyüş dergisinde çıkan özetidir. Sıkıyönetim ve ekonomik durum, dış borçlar, ücretler, parti örgütlenmesi, CHP ve DİSK, büyük sermaye ve CHP konularını ele alır.
[yazı için tıklayınız]
Angola'da Gerileyen Emperyalizm Gözlerini Lübnan'a Çevirdi (Yürüyüş, Sayı 46, [1469]): Bursa'da yapılan konuşmanın dış politika ile ilgili bölümünün Yürüyüş dergisinde çıkan özetidir. Angola deneyi, Ortadoğu ve Lübnan'ı anlatır.
[yazı için tıklayınız]
MC İktidardan Düşürülmelidir (Yürüyüş, Sayı 48, [1471]): 30 ilde yürütülen "MC İktidardan Düşürülmelidir Kampanyası"nın 28 Şubat 1976'da Ankara'da yapılan son toplantısındaki konuşmadır. Toplantıda toplumsal muhalefetin gücü ve faşizm konularını ele alır.
[yazı için tıklayınız]
Etkin Kitle Hareketlerine Doğru (Çark Başak, Sayı 2, [1473]): Daha geniş, daha kitlesel hareketlerin hedeflendiğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Demokrasi Mücadelesi Parlamentoya Hapsedilemez (Yürüyüş, Sayı 47, [1475]): MC'yi iktidardan düşürme, faşizmi önleme, demokratikleşme mücadelesinde etkinlikleri artırmaya çağırır.
[yazı için tıklayınız]
12 Mart (Çark Başak, Sayı 3, [1477]): 12 Mart muhtırası, radikal kanadın harekete geçmesi sonucu verildi. Ne var ki, 9-15 Mart arası, "sol" başlayan hareket 12 Mart muhtırası makasından geçirilip hat değiştirilerek sağda raya oturtuldu. 15 Mart ve sonrasında ordu kadrolarında yapılan temizlemelerle ve Nisan sonlarında başlatılan Balyoz Harekâtı ile 12 Mart hareketi devam etti... Anayasa üç kez anti-demokratik yönde değiştirilmiş, hukuksal yapı çok gerilemiştir... 12 Mart dönemi burjuvaziye yaramıştır.
[yazı için tıklayınız]
Kadınlar Günü (Yürüyüş, Sayı 49, [1480]): 16 Mart'da "Kadınlar Günü" "Uluslararası Kadınlar Günü" dolayısıyla söyleşi.
[yazı için tıklayınız]
Bilim Adamının Sorumluluğu (Yürüyüş, Sayı 50, [1484]): Öğretim Üyeleri Derneği'nde yaptığı konuşmadır: Öğretim üyelerinin akademik çalışmalar dışında da örgütlenme çabaları önemlidir. Bilim politikadan soyutlanmış bir uğraş ve nesnellik de taraf tutmamak değildir. Bilim hakikatin peşinde olduğu için taraftır. Hakikati örtmek isteyenlerle çatışır.
[yazı için tıklayınız]
Sömüren ve Ezen Her Zaman Bir Sosyal Sınıftır (Çark Başak, Sayı 5, [1487]): Gaziantep 2. Bölge Temsilcileri Toplantısı'ndaki konuşmasıdır. Baskı, şiddet ve sömürücü yöntemleri ele alır, karşı çıkar.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste