Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Hükümet Görevini Yapmak Zorundadır (Çark Başak, Sayı 53, [1897]): Partiye ve parti üyelerine yönelen faşist saldırılar ve son olarak Kayseri İl Merkezi'nin bombalanması üzerine Başbakan Bülent Ecevit'e çekilen telgraftır.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye Kapitalizminin Sorunları (TÜSTAV Arşivi, 18 Kasım 1978, [1898]): Manisa İl Kongresi'ndeki konuşmayla ilgili basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Ambargo ve Kıbrıs (TÜSTAV Arşivi, 19 Kasım 1978, [1900]): İzmir İl Kongresi'ndeki konuşmayla ilgili basın açıklamasıdır. Yabancı ve yerli askeri güçten arındırılmış, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü olan, tarafsız, ulusların garantisi altında bir Kıbrıs ister.
[yazı için tıklayınız]
Faşizme Karşı Birlik En İleri Çizgide Kurulmalıdır (TÜSTAV Arşivi, 4 Kasım 1978, [1902]): Ankara İl Kongresi'ndeki konuşmayla ilgili basın açıklamasıdır. Bunalımın kökünde emperyalizme bağımlılığın yattığını vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Hükümet Anarşiyi Önleme Adına Özgürlükleri Kısıtlamaya Yöneliyor (TÜSTAV Arşivi, 5 Kasım 1978, [1905]): Bursa İl Kongresi'ndeki konuşmayla ilgili basın açıklamasıdır. CHP iktidarının yasa değişikliği tasarılarını eleştirir. TİP'in doğrudan işçi sınıfının partisi olduğu belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Atatürkçülük Adına Bugün Tutucu, Gerici Politikalar Savunuluyor (Yürüyüş, Sayı 189, [1909]): Atatürk, zamanında, ilerici bir insandı, içinde yaşadığı, yarım yüzyıl öncesinin toplumunu feodal düzenden kapitalist aşamaya ilerletici, bir ortaçağ imparatorluğundan bir ulusal devlet yaratıcı görüşlere sahipti ve böyle bir politikanın uygulayıcısıydı. Bugün Atatürkçülük adına yapılmak istenenler ise toplumsal ilerleyişi tutucu, bunun için de gerici niteliktedir... Çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır. Türkiye Cumhuriyeti payidar olacaktır ama ergeç sosyalist bir içeriğe kavuşarak payidar olacaktır.
[yazı için tıklayınız]
Siyasal Durum Üzerine (TÜSTAV Arşivi, 12 Aralık 1978, [1912]): İstanbul İl Kongresi'ndeki konuşmayla ilgili basın açıklamasıdır. Demokratik özgürlükleri kısıtlayıcı yasa tasarısına karşı çıkar.
[yazı için tıklayınız]
Kahramanmaraş Olayları (TÜSTAV Arşivi, 24 Aralık 1978, [1917]): Kahramanmaraş'ta patlak veren kanlı faşist provokasyonlar ve hükümetin alması gereken önlemleri dile getirir.
[yazı için tıklayınız]
Sosyalizmin Özverili Savaşçısı, Yetkin Bilim Adamı Necdet Bulut'u Kaybettik (TÜSTAV Arşivi, 8 Aralık 1978, [1918]): Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Parti'nin 1977 Seçimleri'nde İzmir'den milletvekili adayı olan Necdet Bulut'un öldürülmesi üzerine basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Necdet Bulut'u Uğurlarken (TÜSTAV Arşivi, 10 Aralık 1978, [1919]): Necdet Bulut için yapılan törende konuşmadır.
[yazı için tıklayınız]
İşçi Sınıfının Politik Hareketinin Tekleşmesi (Yürüyüş, Sayı 194, [1920]): TSİP'in İstanbul Kongresi'nde yapılan konuşmadır. Sosyalist potansiyelin aktif güce nasıl dönüşeceği anlatır.
[yazı için tıklayınız]
İran ve Türkiye (Yürüyüş, Sayı 198, [1923]): İran Şahının gitmesi ve Humeyni'nin iktidarı almasıyla ilgili açıklamadır: Şahı geri getiremeseler bile, özünde ilerici-demokratik görünümünde dinsel olan halk hareketini ilerici içeriğinden boşaltıp dinsel yobazlık çizgisine hapsetmek, daha ileri demokratik aşamalara doğru gelişmesini önlemek için ellerinden geleni yapacaklardır...
[yazı için tıklayınız]
Abdi İpekçi'nin Katli (Çark Başak, Sayı 55-56, [1926]): Abdi İpekçi'nin öldürülmesi üzerine açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Tüm Koşullarda Emperyalizme ve Faşizme Karşı Mücadele Edeceğiz (Yürüyüş, Sayı 197, [1927]): Ankara'da yapılan 8. İl Temsilcileri Toplantısı'nın açılış konuşmasıdır. Sıkıyönetimin hangi koşullarda ilan edildiğini analiz ederek, sağ-sol çatışmasının üstüne gideceğiz yaklaşımının tehlikeli olduğunu, asıl sorunun faşist terör olduğunu, onun sol şiddet ile eşitlenemeyeceğini belirtir. Yanlış bulduğu, hatta zaman zaman sağın işine yarayan tepkisel sol şiddetin gençlerin sınırlı eylemlerinden öte gidemediğini, faşist terör ile aynı çapta, aynı güçte, aynı ölçüde tehdit olarak ele alınamayacağını söyler.
[yazı için tıklayınız]
Amaç Sol Düşünceyi Yasaklamak (Yürüyüş, Sayı 199, [1931]): Antidemokratik sıkıyönetim yasası uyarınca yapılan baskıları kınar.
[yazı için tıklayınız]
Demokratikleşme İçin Plan (TÜSTAV Arşivi, 7 Şubat 1979, [1932]): TİP'in hazırladığı alternatif planın basına tanıtılma toplantısındaki konuşmasıdır. Politik demokrasinin ekonomik temelleri olduğunu, Parti'nin hazırladığı "Demokratikleşme için Plan, 1978-1982"nin demokratikleşmenin ekonomik dayanaklarını yaratmayı amaçladığını söyler. Kalkınma, sosyal adalet, demokrasi, ulusal bağımsızlık tartışmalarını genel ve soyut tartışmalardan çıkarıp ayrıntılı, somut, özgün temellere oturtmayı amaçladıklarını söyler.
[yazı için tıklayınız]
Zor Günlerin Sınavı (Çark Başak, Sayı 55-56, [1933]): Parti içi sorunlar karşısında üyelerinin tutumlarının nasıl olması gerektiğini ve belli bir sapmanın birden fazla kişiyi kapsarsa önünde sonunda hizip hareketine dönüşeceğini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
2. Büyük Kongre Konuşması (TÜSTAV Arşivi, 24-26 Şubat 1979, [1936]): 2. Büyük Kongre için hazırlanan MYK Raporu'nun Boran tarafından kaleme alınan ve Kongre'ye sunulan ilk bölümüdür. Geniş bir dünya ve Türkiye analizi yer alır.
[yazı için tıklayınız]
Sosyalizm Ufkuna Doğru İleri (Çark Başak, Sayı 57-58, [1966]): 2. Büyük Kongre'nin kapanış konuşmasıdır. Ağırlıklı olarak TİP'in gelişmesinin ana başlıkları ve önündeki görevleri üzerinedir. İşçi sınıfı partilerinin iç mücadele vere vere, arına arına güçlendiklerine değinir.
[yazı için tıklayınız]
2. Büyük Kongre (Yürüyüş, Sayı 204, [1970]): 2. Büyük Kongre üzerine değerlendirmesidir. TİP'in 1961'den başlayarak tarihinin ana başlıklarına değinir. 2. Kongre'nin bu bağlamdaki yerini ve öne koyduğu görevleri ele alır.
[yazı için tıklayınız]
Mısır-İsrail Anlaşması (TÜSTAV Arşivi, 29 Mart 1979, [1973]): İki ülke arasında ABD'nin aracılığı ile yapılan anlaşmanın Ortadoğu'ya barış getirmeyeceğini, çelişkileri daha da derinleştireceğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Kartal İlçe Örgütünde Konuşma (TÜSTAV Arşivi, 23 Nisan 1979, [1974]): Sıkıyönetimin kaldırılmasını, güvenlik güçlerinin etkin çalışmasını, şiddet eylemlerinin kaynaklarına inilmesini ister.
[yazı için tıklayınız]
1 Mayıs ve Başbakan'ın Sorumluluğu (Çark Başak, Sayı 61-62, [1976]): 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul'da engellenmesi nedeniyle Ecevit'in sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığını söyler.
[yazı için tıklayınız]
Sokağa Çıkma Yasağını Protesto (Çark Başak, Sayı 61-62, [1977]): Yasaklı 1 Mayıs günü verilen demeçtir. Protestonun dile getirilmesi için 1 Mayıs günü sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs 1979 günü sokağa çıktıklarını belirtir: Hükümetin sıkıyönetim aracılığıyla yürüttüğü anti-demokratik baskı politikasını, uyanık bekçiliği ve Anayasanın emanet edildiği yurttaşlardan biri olarak, protesto ediyorum. Bu protestomu dile getirmek için 1 Mayıs 1979 günü sokağa çıkıyorum.
[yazı için tıklayınız]
Partimiz Her Hal ve Şartta Görev Başındadı (Çark Başak, Sayı 64-65, [1978]): 9. İl Temsilcileri Toplantısı açış konuşmasının geniş özetidir. Petrol sorunu ve Türkiye'nin dış ilişkileri, Ortadoğu, Arap ülkeleri ve sosyalist ülkelerle ilişkiler, casus uçakları ve Türkiye, IMF'nin formülü, CHP iktidarı gibi konuları inceler.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste