Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Hükümet Programı İşçi ve Emekçileri Sindirmeyi Amaçlamaktadır (Çark Başak, Sayı 71, [2060]): Hükümet programı üzerine açıklamadır.
[yazı için tıklayınız]
Filistin Halkıyla Dayanışma (Çark Başak, Sayı 72, [2063]): Türkiye İşçi Partisi Filistin halkı ile kardeşçe dayanışır, onun emperyalizme ve gericiliğe karşı verdiği savaşımın amacına mutlaka ulaşacağına olan inancı tamdır.
[yazı için tıklayınız]
İran'a ABD Müdahalesi (TÜSTAV Arşivi, 23 Kasım 1979, [2064]): Basın açıklamasıdır. Türkiye topraklarının İran'a yapılacak bir ABD müdahalesinde kullanılmaması gerektiğine değinir.
[yazı için tıklayınız]
ABD'nin Bölgemizdeki Tehlikeli Oyunları (Yürüyüş, Sayı 242, [2065]): ABD'nin savaş kışkırtıcısı son girişimleri üzerine Yürüyüş'e verilen özel demeçtir.
[yazı için tıklayınız]
Faşist Saldırılar (TÜSTAV Arşivi, 22 Aralık 1979, [2066]): Basın açıklamasıdır. Kolluk kuvvetlerinin faşist saldırılara seyirci kaldığını açıklar.
[yazı için tıklayınız]
Prof. Cavit Orhan Tütengil'in Katli (Çark Başak, Sayı 72, [2067]): Prof. Cavit Orhan Tütengil'in öldürülmesi üzerine verilen demeçtir, 7 Aralık 1979, Tütengil'in eşine ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Haluk Alp'e gönderilen başsağlığı telgraflarıdır.
[yazı için tıklayınız]
Barışı Tehdit Eden Nükleer Füzeler (Çark Başak, Sayı 72, [2069]): Basın açıklamasıdır. ABD' dünyayı tehdit eden yeni planının reddedilmesi gerektiğini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Maden-İş Kongresi'ne Mesaj (TÜSTAV Arşivi, 19 Aralık 1979, [2070]): Basın açıklamasıdır. AP hükümetinin kurulması ile birlikte faşist saldırıların sürdürüldüğünü açıklar.
[yazı için tıklayınız]
Yeni Yıl Mesajı (Yürüyüş, Sayı 248, [2071]): Dünyaya ve bölgeye barış dileyen basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Gençliğin Eylem Birliği Yolunda (Yürüyüş, Sayı 251, [2072]): Parti tarafından düzenlenen "Gençlik Sorunları" konulu toplantıda kayılan konuşmanın bir bölümünün Yürüyüş'teki özetidir.
[yazı için tıklayınız]
Barış İçin Emperyalizm Boyunduruğuna Karşı Savaş (Yürüyüş, Sayı 252, [2074]): Barış Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu Özel Toplantısı'nda yapılan konuşmanın Yürüyüş dergisinde yayınlanan özetidir.
[yazı için tıklayınız]
Devrim ve Cephe Sorunu Üzerine (Çark Başak, Sayı 73, [2076]): Olağanüstü İl Temsilcileri Toplantısı'nın açılış konuşmasının Çark Başak'ta yayınlanan özetidir. Cephe konusu üzerinedir.
[yazı için tıklayınız]
Örgütsel Birlik İdeolojik ve Politik Birlik Temeli Üzerinde Yükselecektir (Çark Başak, Sayı 75-76, [2093]): Parti birliği ve bilimsel sosyalizmin ilkeleri üzerinedir.
[yazı için tıklayınız]
Metal İşçileri Mutlaka Başarıya Ulaşacaklardır (Çark Başak, Sayı 75-76, [2097]): Maden-İş Genel Temsilciler Meclisi Toplantısı'na gönderilen mesajdır.
[yazı için tıklayınız]
SİA, Türkiye'nin ABD'ye ve Emperyalizme Bağımlılığını Pekiştiriyor (Çark Başak, Sayı 75-76, [2098]): NATO'nun kuruluş gününde toplanan Barış Derneği'nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda Onur Konuğu olarak yapılan konuşmadır.
[yazı için tıklayınız]
Yenilmez Güç, Kitlelerin Örgütlü Gücüdür (Yürüyüş, Sayı 261, [2099]): SİA'nın anayasaya aykırı olduğu, reddedilmesi istenir.
[yazı için tıklayınız]
70. Yaşgünü Dolayısıyla (Yürüyüş, Sayı 263, [2101]): 1980'de 70. yaşgünü dolayısıyla yapılan söyleşidir. Sosyalist hareketin tarihi ve karşı karşıya olduğu sorunları üzerinedir.
[yazı için tıklayınız]
Uzun Soluklu Mücadele ve Gençler (Yürüyüş, Sayı 263, [2105]): Gençlere uzun soluklu bir mücadele için verilen öğütler, önerilerdir.
[yazı için tıklayınız]
1 Mayıs 1980'e Giderken (Yurt ve Dünya, Sayı 20, [2107]): İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda 1 Mayıs ve Parti'nin 5. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda yapılan konuşmadır.
[yazı için tıklayınız]
Politik Birlik, Sendikal Birlik, DİSK'e Düşen Görevler (Yürüyüş, Sayı 273, [2113]): DİSK Genel Kurulu'nda yapılan konuşmadır. Sosyalist hareketin birliğini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Olasılıklar Üzerine Çeşitlemeler (Yürüyüş, Sayı 274, [2116]): Darbe olasılığı üzerinde yorumlar yapar.
[yazı için tıklayınız]
Şimdi Söz Büyük Kongre'nindir (Çark Başak, Sayı 77, [2119]): Partideki fikir ayrılıkları ve parti birliği sorununu ele alır. Parti'de tartışma, eleştiri, özeleştirinin özgürce kullanılması gerektiğini, bunları sınırlayan çerçevenin parti birliği olduğunu söyler. Yaşanan süreç sonunda ortay çıkan farklılıkların beraber çalışmanın zemininin kalmadığını gösterdiğini söyler ve Kongre'nin konuyu çözmesini ister.
[yazı için tıklayınız]
(, , []): 0 – 1987 DÖNEMİ YAZILARI
[yazı için tıklayınız]
Parti Üyelerine (Çark Başak, 1 (78), [2129]): 12 Eylül Darbesinden hemen sonra parti üyelerine alınan kararlar doğrultusunda hareketin her hal ve koşulda devam edeceğini söyleyen, gizlilik koşullarında dağıtılmış açıklamasıdır. Önceden aldığı yetkiyle kurulları yeniden oluşturacağını, eskilerinin dağıtıldığını belirtir. Daha sonra Çark Başak'ta yayınlanan halinde bu bölüm güvenlik nedeniyle çıkarılmıştır. Derlemede bu sınırlı hali yer almaktadır.
[yazı için tıklayınız]
Askeri Faşist Diktatörlüğe ve Faşizme Karşı Direniş (Çark Başak, 2 (79), [2130]): 12 Eylül Askeri Darbesi ile, zaten kısıtlı olan burjuva demokrasisine paydos denildi. Emperyalizmin ve tekelci burjuvazinin bulabildiği çözüm, geri ve bağımlı Türkiye kapitalizminin üstyapı kurumu olan ve bu kapitalizmin özelliklerini taşıyan burjuva demokratik devletin tasfiyesidir.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste