Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Referandum, Evren-Özal Yönetiminin Oylamasıdır (Yarın, Sayı 72, [2283]): 1987 Temmuz ayında Milliyet gazetesinde yayınlanan ve Yarın dergisinin 72. sayısında yeniden basılan söyleşisidir.
[yazı için tıklayınız]
Demokrasi Mücadelesi Barış Mücadelesiyle Sıkı Sıkıya Bağlıdır (Yarın, Sayı 74, [2289]): Barış Derneği davası üzerine yazıdır.
[yazı için tıklayınız]
Birleşmenin Gerçekleşeceği Zamana Kadar Parti'mizi Geliştirmeye Devam (TÜSTAV Arşivi, 1 Ocak 1987, [2293]): Yurtdışından, ülkede yapılacak parti toplantısına yolladığı mesajdır. Türkiye'deki partililere doğrudan son seslenişidir. Parti'nin 12 Eylül'ün zor koşullarına rağmen varlığını koruduğunu ve ayakta kaldığını, TKP ile birleşerek iki partinin toplamından daha üstün, daha güçlü, daha işlevsel, daha etkin bir sentez oluşturulacağını söyler. Son ana kadar Parti'ye sahip çıkılması ve güçlendirilmesi çağrısını yapar.
[yazı için tıklayınız]
TİP-TKP Birleşme Açıklaması (Yeni Yol, Sayı 1, [2299]): 7 Ekim 1987'de, Brüksel'de, TKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu ile TİP Genel Başkanı Behice Boran'ın iki partinin birleşmesi ve TBKP'nin politik ve programatik yaklaşımları konusunda birlikte düzenledikleri basın toplantısının basın bildirisidir.
[yazı için tıklayınız]
TİP-TKP Birleşiyor Basın Toplantısı'nda Sorulara Verilen Yanıtlar (Yeni Yol, Sayı 1, [2302]): TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu ile birlikte yapılan Brüksel'deki basın toplantısında sorulara verilen yanıtlardır.
[yazı için tıklayınız]
Birliğin Gücü (Yeni Yol, Sayı 1, [2307]): Birleşmenin önemini ve yaratacağı gücü vurgular.
[yazı için tıklayınız]
(, , []): ER
[yazı için tıklayınız]
Orhan Seyfi Orhun'a Cevap I (Tarih Vakfı TİP Arşivi, Ocak 1947, [2311]): Orhan Seyfi Orhun'un üniversitelerle ilgili tutum ve görüşleri; Pertev Naili Boratav, Behice Boran ve Niyazi Berkes tarafından eleştirilir.
[yazı için tıklayınız]
Bay Orhan Seyfi Orhun'a Cevap II (Tarih Vakfı TİP Arşivi, Ocak 1947, [2319]): Orhan Seyfi Orhun'un yönelttiği suçlamaların asılsızlığı ortaya konulur.
[yazı için tıklayınız]
Hikmet Bayur'a Cevap (Tarih Vakfı TİP Arşivi, Ocak 1947, [2324]): Hikmet Bayur'a sitem edilir ve tutumu eleştirilir.
[yazı için tıklayınız]
Cemal Gürsel'e Mektup (Tarih Vakfı, TİP Arşivi, [2329]): İstanbul, 28 Haziran 1960. Milli Birlik Komitesi Başkanlığı'na yazdığı yazıdır: Sayın Milli Birlik Komitesi'nin liderliği altında ordumuzun başardığı ihtilâlin, memleketimizin demokratik gelişmesini gerçekten arzulayan bütün yurtsever aydınlarda olduğu gibi bende de doğurduğu büyük sevinci belirtmek isterim... Tanzimat'tan bu yana memleketimizin sosyal politik gelişmesinde istiklâl savaşı ve Atatürk inkılâplarından sonra ikinci büyük hamledir. Son yirmi sene zarfında devrimci yoldan saptırılan memleketimizi tekrar o yola soktunuz, sokmakla da kalmadınız, gecikme ve gerilemeleri telâfi ettirecek ileri bir sıçrayış yaptınız, Atatürk'ün devrimciliğini bir safha daha geliştirdiniz. Vatan size minnettardır... Ekseriyeti teşkil eden köylü, işçi, küçük üretici, memur ve aydınlar sınıf ve zümrelerinin serbestçe örgütlenip siyasi hayata katılması ve memleket aydınlarının memleket davalarını genel kamuoyu önünde serbestçe ve korkusuz inceleyip tartışabilmeleri koşuldur.
[yazı için tıklayınız]
Gezi Raporu (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 15 Eylül 1967, [2333]): Manisa'da Karaağaçlı, Hacı Rahmani, İsakçelebi Mütevelli köyleri ve Üç Pınar İlçesi'nde yapılan gezi izlenimleridir.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste