Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Gücümüze Güç Katmanın Yolu Örgütlenmeden Geçer (Yürüyüş, Sayı 168, [1824]): TÜTED Genel Kurulu'ndaki konuşmanın Yürüyüş dergisinde çıkan özetidir.
[yazı için tıklayınız]
Ecevit Dışta ve İçte Sermayeye Güvence Veriyor (Görev, Sayı 32, [1826]): Ecevit'in iç ve dış politikalarını eleştiren yazı. IMF'nin ve diğer emperyalist kuruluşların borçlar ve krediler konusunda ileri sürdükleri koşulları kabul etmeye karşı çıkar.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri (TÜSTAV Arşivi, 26 Haziran 1978, [1828]): İki ülke arasında imzalanan siyasal belge ve diğer anlaşmalarla ilgili olarak yapılan basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Hükümet Anti-demokratik Girişim ve Yöntemlerden Kaçınmalıdır (Çark Başak, Sayı 50, [1829]): Durumun kritik noktaya geldiği uyarısı yapar.
[yazı için tıklayınız]
Çok Yönlü Dış Politikanın Koşulları (Yürüyüş, Sayı 177, [1830]): "Anarşiyi önleme" konusunda hükümetin garip bir tutum içinde olmasını eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
Ambargoyu Kaldırma Kararının İçeriği Türkiye'nin Ne Denli Bağımlı Olduğunun Açık Bir Kanıtıdır (Çark Başak, Sayı 51, [1833]): ABD'nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinde kendi hegemonyasını yürütmek niyetinde olduğunu belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Tasfiyeci Davranışlardan Kaçınılmalıdır (Yürüyüş, Sayı 177, [1834]): TÖB-DER 4. Genel Kurulu'na gönderilen mesajdır. Faşizmin örgütlü birleşik güçle önlenebileceğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
30 Ağustos (Görev, Sayı 37, [1835]): İstanbul İl Örgütü'nün 30 Ağustos 1978'de düzenlediği "30 Ağustos Kurtuluş Savaşı ve Bağımsızlık Gecesi"ne gönderilen mesajdır. Emperyalizme karşı mücadelenin kapitalizme karşı mücadeleden ayrı düşünülemeyeceğini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Hükümetin Geleceği (Yürüyüş, Sayı 178, [1837]): Emperyalizm ve yerli ortağı büyük burjuvazinin tek seçeneğinin baskı, terör olduğu belirtilerek, iktidarlarını sürdürebilmek yeteneğini yitirmiş olduğunu belirterek çıkış için darbe yöneliminde olduğu öngörüsünde bulunur.
[yazı için tıklayınız]
Barışı Kazanmak ve Korumak Yaşamsal Bir Davadır (Yürüyüş, Sayı 178, [1840]): 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayınlanan mesajdır. Barışçı ve savaşçı güçler arasındaki mücadeleye ve işçi sınıfı hareketinin görevlerine dikkat çeker.
[yazı için tıklayınız]
Dünya Barışını Kazanmak ve Korumak İçin (TÜSTAV Arşivi, 1 Eylül 1978, [1842]): İşçi Kültür Derneği'nin Ankara'da düzenlediği 1 Eylül Dünya Barış Günü Toplantısı'na gönderilen mesajdır. Barış mücadelesinin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinden ayrılamayacağını vurgular.
[yazı için tıklayınız]
CHP'nin Solu (Yürüyüş, Sayı 179, [1843]): Bu kez CHP'nin başarısızlığını solun üstüne yıkmak için CHP'yi sağ denetliyor, onun için de CHP sağa kayıyor. Solun ağırlığı yok, soldan denetim yok. Bu durumda sol aklını başına toplayıp derleneceğine, toparlanacağına bölünüyor da bölünüyor. "Ülkenin umudu sol" böyle mi olmalıydı? Sokaklarda faşizm kol gezerken parlamentoda bir tek sosyalist temsilci yok. "Birleşmeli efendim, sol birleşmeli..." denilmekte. Peki, bu yakınılan durumdan yakınanlara da bir sorumluluk payı düşmüyor mu? Solun CHP'yi denetleyecek ağırlıkta olabilmesi için, sosyalistlerin, parlamentoda temsil edilebilmeleri için ne yaptılar? Hiçbir şey. Tam tersine, tek bir oy'un bile CHP'den başka bir yana gitmemesi için çırpındılar. Kitlelere ısrarla CHP'yi tek umut kapısı gibi göstererek, solun bölünmüşlüğü, güçsüzlüğü konusunu ağızda sakız yaparak CHP'nin solundaki gerçek umudu gözlerden uzak tutmaya çalıştılar. Yeni yeni bilinçlenen, sola yönelen kitlelere CHP'yi tek seçenek olarak ileri sürdüler. Bugün olanların olacağı önceden bir bir söylenmişti, şimdi yakınmak niye?
[yazı için tıklayınız]
Sol İçinde TİP'in Yeri ve Görevleri (Yürüyüş, Sayı 180, [1846]): Sosyalist devrimin bugünden yarına hemen gerçekleşecek bir şey olmadığını, milli demokratik devrimin esas itibariyle yapılmış olduğunu, demokratikleşme sürecinin devam ettiği koşullar olgunlaştığında önümüzdeki aşamanın sosyalist devrim aşaması olacağını belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Ne Yapılabilir? (Yürüyüş, Sayı 181, [1849]): CHP'nin oylarını topladığı kitlelerin gücünden korktuğunu ve nelerin yapılabileceğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Faşistlerin TİP Genel Merkezi'ne Saldırısı Üzerine Başbakan Ecevit'e Çekilen Telgraftan (Görev, Sayı 39, [1853]): Terörün politik rejimi ve sol, ilerici kanadı hedef aldığı vurgulanır.
[yazı için tıklayınız]
Emperyalizm, Sosyalist Ülkelerle İlişkilerin Gelişmesini Engellemek İstiyor (Yürüyüş, Sayı 179, [1854]): Türkiye kapitalizminin gelişmesinin bağımlı olduğu dünya kapitalizminin gereklerini karşılayamadığını belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Partinin Niteliğini Geliştirmek (Çark Başak, Sayı 52, [1855]): Bir sosyalist partinin nasıl olması gerekir? Partinin güçlü ve etkin bir sınıf savaşımı silahı olabilmesinin temel koşulu parti birliği ve bütünlüğüdür. Partinin güçlü ve etkin bir sınıf savaşımı silahı olabilmesinin temel koşulu buna bağlıdır. Parti bir üyeler toplamı değil, bir örgütsel birimler sistemidir. Örgütlenmemiş, bir örgüt birimine bağlanıp görevlendirilmemiş, tek bir üye bırakmamaktan amaç partinin bir kolektif özne olarak hareket edebilmesini ve böylece güçlü ve etkin bir savaşım silahı olabilmesini sağlamaktır. Parti içi disiplin bilgi ve anlayışa dayanan bilinçli bir disiplindir. Partide tartışmalar, eleştiriler, değerlendirmeler, öneriler eyleme yöneliktir. Parti pratiğinin doğru çizgide daha etkin, daha verimli olabilmesi içindir. Parti üyeliği-Parti yönetimi, işçi sınıfı partisi-işçi sınıfı kitlesi birbirine sıkı sıkıya bağlı ve birbirini tamamlayan öğelerdir.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye İşçi Partisi 6 Yiğit Evladını Kaybetti (Yürüyüş, Sayı 183, [1859]): Ankara Bahçelievler'de faşistler tarafından 6 TİP'li gencin hunharca katledilmesi üzerine 9 Ekim 1978'de verdiği demeçtir.
[yazı için tıklayınız]
Uğrunda Can Verdikleri Kavganın Bayrağı Emin Ellerdedir! (Yürüyüş, Sayı 184, [1860]): Faşistlerce katledilen 6 TİP'li genç için yapılan törendeki veda konuşmasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Acımızı Kalbimize, Anısını Aklımıza Gömdük (Yürüyüş, Sayı 185, [1861]): Bahçelievler katliamından ağır yaralı olarak kurtulan Serdar Alten'in ölümü üzerine yapılan konuşmadır.
[yazı için tıklayınız]
Demokrasi Sınavı (Yürüyüş, Sayı 185, [1863]): DİSK'in, Türk-İş'e doğru gerilediğine dikkat çeker.
[yazı için tıklayınız]
Sağdaki Manevralar (Yürüyüş, Sayı 186, [1866]): Burjuvazinin ülkeyi yönetmede acze düştüğünü vurgular. Nesnel koşulların devrim için olgunlaşmakta olduğunu ama öznel koşulların olgunlaşmadığını vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Bir Üye Bin Üye... İleri Onbinlere, Yüzbinlere Doğru! (Çark Başak, Sayı 53, [1870]): 7-8 Ekim günleri Ankara'da yapılan üye kazanma kampanyasının ağırlığını oluşturduğu genişletilmiş 7. İl Temsilcileri Toplantısı'nın açılış konuşmasıdır.
[yazı için tıklayınız]
İllerimize, Türkiye İşçi Sınıfı Hareketini Biraz Daha İleri, Biraz Daha İleri Götürmek Azmiyle Dönüyoruz (Çark Başak, Sayı 53, [1888]): Genişletilmiş 7. İl Temsilcileri Toplantısı'nın kapanış konuşmasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Büyük Sermaye ve ABD için Demirel Hâlâ Birinci Seçenek (Çark Başak, Sayı 53, [1896]): AP'nin Büyük Kongresi ve sonuçlarına ilişkin basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste