Kitaplar

  KİTAP ADI YAZAR ADI YAYINEVİ BASKI YERİ BASKI TARİHİ
Toplumsal Yapı Araştırmaları: İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiki Behice Boran Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1945
Türkiye ve Sosyalizm Sorunları Behice Boran Gün Yayınları İstanbul 1968
Türkiye ve Sosyalizm Sorunları Behice Boran Tekin Yayınevi İstanbul 1970
İki Açıdan Türkiye İşçi Partisi Davası Behice Boran Bilim Yayınları İstanbul 1975
Behice Boran Son Nefesine Kadar… (Seçmeler) Behice Boran Amaç Yayıncılık İstanbul 1988
Edebiyat Yazıları (Seçmeler) Yayına Hazırlayan: Semih Gümüş Sarmal Yayınevi İstanbul 1992
Toplumsal Yapı Araştırmaları: İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiki Behice Boran Sarmal Yayınevi İstanbul 1992
Türkiye ve Sosyalizm Sorunları Behice Boran Sarmal Yayınevi İstanbul 1992
Savunma Behice Boran Sosyalist Yayınlar İstanbul 1992
Bir Uzun Yürüyüş (Uzun Ropörtaj) Uğur Mumcu Tekin Yayınevi İstanbul 1993
Behice Boran, Biyografya Sayı 2 Yayına Hazırlayan: Ayşegül Yaraman Bağlam Yayınları İstanbul 2002
Behice Boran Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı Gökhan Atılgan Yordam Kitap İstanbul 2007
Behice Boran Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı Gökhan Atılgan Yordam Kitap İstanbul 2009
Akıntıya Karşı… Behice Boran Güzella Bayındır Yazılama Yayınevi İstanbul 2009
Behice Boran Yazılar-Konuşmalar-Söyleşiler-Savunmalar -3 Cilt Yayına Hazırlayan: Nihat Sargın Sosyal Tarih Yayınları İstanbul 2010
Behice: Bir devrimci..Bir kadın… Bir anne… Emel Koç Destek Yayınları İstanbul 2010
Boran Selam Olsun Yayına Hazırlayan: Nihat Sargın Rezan Yayıncılık Ankara 2010
Behice Boran'ın Mektupları - 2 Cilt (1932-1984) Yayına Hazırlayan: Tuba Ekmekçi - Tuğba Yıldırım Tarih Vakfı Yurt Yayınları İstanbul 2013
Türkiye ve Sosyalizm Sorunları Behice Boran Yordam Kitap İstanbul 2016
Boran Kitabı Derleme Dipnot Ankara 2018