Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Bilimsel Sosyalist Teori ve Pratiğin Işığında, Hedefe Doğru, Hep Birlikte İleri! (Çark Başak, Sayı 64-65, [1993]): Dünyada nerede, hangi toplumda işçi sınıfının partisini yasal olarak kurma olanağı varsa, orada, o partinin kurulması görevidir. Evet, biz parlamentoya girdik, parlamentoda çalıştık, ama parlamentarizm yapmadık. Meclisi bütün Türkiye'ye seslenmek üzere bir kürsü, bir forum olarak kullandık orada, sürekli olarak, getirilen önerilen önerilerin kararların işçi sınıfı bilimi açısından çözümlenmesini, değerlendirmesini, eleştirisini yaptık. Bunları zabıtlara geçirttik. Hangi yasada Anayasa aykırılık bulabildiysek, o yasayı mutlaka dava konusu yaptık. Anayasa Mahkemesi'nde açtığımız davaların büyük çoğunluğu haklı bulundu ve değiştirildi.
[yazı için tıklayınız]
Bütün Yönetim Kurulları, Bütün Çalışma Ekipleri, Sosyalizm Mücadelesinin Bilinçli Kararlı Militanları, Üye ve Aday Üyeler, Türkiye İşçi Partisi'ne Onur Veren Tüm Dostlar (Çark Başak, Sayı 67-68, [1998]): Bir defaya özgü olarak partililerin aylık gelirlerinin yüzde 5'inin partiye vermelerini ister.
[yazı için tıklayınız]
Sosyalizmin Gelişip Yeni Aşamalara Ulaşarak, Komünizme Dönüşerek Tarihsel İşlevini Yapacaktır (Çark Başak, Sayı 67-68, [1999]): Bölge Temsilcileri Toplantısı'ndaki konuşmadandır. CHP'nin teslimiyetçi politikasını eleştirir. Maoculuğa ve bireysel teröre karşı çıkar.
[yazı için tıklayınız]
Sıkıyönetim Kaldırılmalıdır (Çark Başak, Sayı 67-68, [2007]): Esasen kısıtlı olan demokratik hak ve özgürlükleri daha da kısıtlayan, faşist terörü önlemeyen Sıkıyönetimin kaldırılmasını ve seçimlere normal koşullar altında gidilmesini ister.
[yazı için tıklayınız]
Seçimler ve Türkiye'nin Aydınlık Geleceği (Yürüyüş, Sayı 228, [2008]): Seçimlerin ülkedeki siyasetin geleceği bakımından önemli sonuçlar doğuracağını, CHP kaybederse hükümetten düşeceği gibi, bölünme ve kopmalar yaşayabileceğini söyler. TİP'in alacağı oyların simgesel bir anlamı olduğunu, derlenip, toparlanmaya işaret ederek umut ve heyecan yaratacağını, hatta CHP'yi "özgürlükçü demokratik" çizgide tutmak için ağırlık oluşturacağını söyler.
[yazı için tıklayınız]
Partili Kadınlarla Bir Söyleşi (Görev, Sayı 50, [2011]): Partinin üye ve sempatizan kadınlarıyla yapılan sohbet toplantısındandır. Kadının, erkeğin yanında iki numaralı yurttaş olmadığını anlatır.
[yazı için tıklayınız]
TİP'in Kadın Üye Sayısı Toplam Üyelerden İki Kat Daha Yükseliyor (Yürüyüş, Sayı 230, [2011]): Kadın üye sayısındaki artışa dikkat çeker.
[yazı için tıklayınız]
30 Ağustos Emperyalizme Karşı Zafer Günüdür (Yürüyüş, Sayı 230, [2013]): 30 Ağustos 1922 herhangi bir düşmana karşı değil, emperyalizmin ta kendisine karşı kazanılmış bir zaferdir. Askeri öneminin ötesinde politik ve toplumsal sonuçları olmuştur. Emperyalistlerin Türkiye'yi parçalamak ve paylaşmak emellerine son vermiş, karma bir imparatorluktan ulusal bir devletin doğuşunun öz koşullarını gerçekleştirmiştir.
[yazı için tıklayınız]
Barış Mücadelesini Güçlendirelim (Yürüyüş, Sayı 230, [2014]): 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayınlanan demeçtir.
[yazı için tıklayınız]
Barış Sosyalizmin Gereğidir (Yürüyüş, Sayı 231, [2015]): 7-11 Eylül arasında yapılacak olan "Tüm Çocuklara Barış İçinde Güvenli Bir Gelecek İçin" konulu dünya konferansına katılmak için Moskova'ya gidişinde yapılan açıklamadır.
[yazı için tıklayınız]
Anayasa Değişikliği Girişimlerinde Hedef İşçi Sınıfıdır (Yürüyüş, Sayı 232, [2016]): Oyların Türkiye İşçi Partisi'nde toplanmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
Seçimler İşçiler ve Emekçiler İçin Bir Fırsattır (TÜSTAV Arşivi, 21 Eylül 1979, [2017]): CHP yönetiminin politikalarını eleştirir, TİP'e oy ister.
[yazı için tıklayınız]
Oylarımızı Partimizde Toplayalım (TÜSTAV Arşivi, 30 Eylül 1979, [2018]): CHP'nin kaypaklığı ve aldatmacalarını onaylanmadığını vurgulanır.
[yazı için tıklayınız]
Seçimlerde Oy Vermek Mücadelemizin Parçasıdır (Yürüyüş, Sayı 234, [2019]): Anka Ajansı'na verilen demeçtir. Sağdaki partileri ve CHP'yi değerlendirir. Seçim sonrası olası gelişmeler hakkında düşüncelerini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Seçimler ve Burjuvazi (Yürüyüş, Sayı 235, [2021]): CHP'nin ara rejim olasılığını bir seçim taktiği olarak kullandığına dikkat çeker.
[yazı için tıklayınız]
Bu Oyun Bozulmalıdır (Yürüyüş, Sayı 235, [2024]): Radyo ve televizyonda ilk seçim konuşmasıdır. Patron partilerinin artık patronlara bırakılması çağrısını yapar.
[yazı için tıklayınız]
Çark Başak Yukarı, Daha Daha Yukarı (Yürüyüş, Sayı 236, [2029]): İstanbul'da Sultanahmet alanında yapılan seçim mitingindeki konuşmadandır.
[yazı için tıklayınız]
Mücadelemizde Bayraklaşan İsimleri Onurla Anıyoruz (Yürüyüş, Sayı 236, [2030]): Radyo, televizyonda seçim konuşmasıdır. Mücadelede yaşamını yitirilenleri ve Türkiye'nin ve dünyanın aydınlık geleceğini selamlar.
[yazı için tıklayınız]
Amasya MHP'ye Geçit Yok Dedi (Yürüyüş, Sayı 236, [2033]): Amasya Mitingi konuşmasıdır. "CHP'ye oy vermezseniz faşizm gelir" tehdidini kınar.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye Sosyalizme Gidiyor (Yürüyüş, Sayı 236, [2034]): Radyo ve TV'de seçim konuşmasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Çark Başak, Sayı 69, [2037]): İstanbul Genişletilmiş İlçe Temsilcileri Toplantısı'nda yapılan konuşmadır. Partinin yeni görevleri üstünde durur.
[yazı için tıklayınız]
Demokratik Merkeziyetçilik ve Genel Tartışma (Çark Başak, Sayı 70, [2049]): Örgüt içi sorunlar ve örgütlenme biçim ve ilkelerini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Nükleer Füzelere İzin Verilmemelidir (Yürüyüş, Sayı 271, [2052]): Bu füzeler hem Türkiye'nin, hem bölgenin güvenliği ve barış içinde yaşaması için ölümcül bir tehdit oluşturacaktır. Ne denli milliyetçi demagoji yürütülürse yürütülsün, bu füzelerin kabulü ve topraklarımız üzerine yerleştirilmesi vatan satıcılığından başka bir şey olmayacaktır. Bu füzelerin Türkiye'ye yerleştirilmesinin reddi, demokratik güçlerin anti-emperyalist savaşımının güncel ve ivedi hedefidir.
[yazı için tıklayınız]
Onurlu Görev ve Mücadeleler Bizi Bekliyor (Çark Başak, Sayı 71, [2054]): Dünya Gençlik Haftası dolayısıyla Genç Öncü'nün İzmir'de düzenlediği toplantıda yapılan konuşmanın Çark Başak'taki özetidir.
[yazı için tıklayınız]
Prof. Ümit Doğanay'ın Katli (Çark Başak, Sayı 72, [2059]): 20 Kasım'da öldürülen Prof. Dr. Ümit Doğanay'ın ailesine, cinayetten kurtulan arkadaşı Prof. Dr. Fikret Baykut'a ve TÜMÖD Genel Başkanı Doç. Türker Alkan'a gönderilen telgraflardır.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste