Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Ulusal Bağımsızlık Üzerine (Çark Başak, Sayı 29, [1682]): Egemen sermaye sınıflarının iktidarlarının Türkiye'nin tam bağımsızlığını gerçekleştiremeyeceğini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Bağımsızlık ve Demokrasinin Gerçek Savunucusu Sosyalizmdir (Yürüyüş, Sayı 106, [1683]): TİP'in seçimlere katılmasının önemini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Anti-Komünizm Ticareti ve Demokrasi Mücadelesi (Çark Başak, Sayı 29, [1684]): Basın açıklamasında TCK'nun 141 ve 142. Maddeleri'ni eleştirir ve kaldırılmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
CHP, MC İktidarında Seçimlere Gitmekte Yarar Görüyor (Çark Başak, Sayı 30, [1685]): MSP gibi CHP'nin de MC Hükümeti'ni bozmak istemediğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Gün Ulusal Egemenlik İçin Mücadele Günüdür (Çark Başak, Sayı 30, [1686]): Ulusal egemenlik fikrinin şeriat ve hanedana karşı kurtuluş savaşı sırasında ortaya çıktığını belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Yurdumuzun Bir Karış Toprağı Bile Ne Satılıktır Ne Kiralık (Çark Başak, Sayı 30, [1687]): ABD'ye ayrıcalık tanıyan ikili anlaşmalara karşı çıkar.
[yazı için tıklayınız]
Türkiye İşçi Partisi Seçimlere Girmektedir (Çark Başak, Sayı 30, [1688]): TİP'in seçimlere girmesinin safları bölmediğini, güçlendirdiğini vurgular.
[yazı için tıklayınız]
MC'yi İktidardan Düşürmemenin Kanlı Meyveleri Toplanmaktadır (Çark Başak, Sayı 31, [1689]): MC ortakları AP ile MHP'nin seçim günü halktan derslerini alacaklarını vurgular.
[yazı için tıklayınız]
1 Mayıs'ın Anlamı (Çark Başak, Sayı 30, [1690]): Enternasyonalizm ve yurtseverlik bilincini öne çıkartır.
[yazı için tıklayınız]
Açık ve Gizli Sarı Sendikacılık (Çark Başak, Sayı 30, [1692]): Sendika aristokratlarının içyüzlerini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Faşizmin ve Tüm Baskı ve Cinayetlerin Kaynağı İşbirlikçi Büyük Sermaye Sınıfıdır (Çark Başak, Sayı 30, [1693]): TBMM'de ilericilerin temsilinin TİP'in başarısıyla olanaklı olabileceğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Toplumumuzun gelişmesi Ulusal Bağımsızlığa, Demokrasiye, Sosyalizme Doğrudur (Çark Başak, Sayı 30, [1694]): TİP'in birleşik mücadelenin politik örgütü olduğu ve görev başında olduğunu söyler.
[yazı için tıklayınız]
Gerçek Düzen Değişikliği Kapitalizmden Sosyalizme Geçiştir (Görev, Sayı 5, [1695]): Yükselen fiyatlar, ezilen kitleler ve gerçek düzen değişikliğinin ne olduğunu anlatır.
[yazı için tıklayınız]
İşçi Sınıfımız Tertip ve Tuzakların Üstesinden Gelmeyi Bilmiştir ve Bilecektir (Çark Başak, Sayı 31, [1696]): Mücadelenin çetin koşullar içinde yürütüldüğünü, tertip ve tuzakların bozulacağını bildirir.
[yazı için tıklayınız]
TİP Seçimlere On beş İlde Katılıyor (Çark Başak, Sayı 31, [1697]): Demokratik toplumsal muhalefetin en güçlü sesinin TİP'in sesi olduğuna dikkat çekilir.
[yazı için tıklayınız]
TİP İşçi Sınıfının Partisidir (Çark Başak, Sayı 31, [1699]): TİP'in bilimsel sosyalist bir parti olduğunu ve TBMM'de bu bilinçle davranacağını belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Radyoda Seçim Konuşması I (Yürüyüş, Sayı 12, [1700]): TİP'in meclise girmesinin anlam ve önemini anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin (Yürüyüş, Sayı 112, [1705]): Ankara Tandoğan Alanı'nda yapılan mitingdeki konuşmanın Yürüyüş dergisinde çıkan özetidir.
[yazı için tıklayınız]
Radyoda Seçim Konuşması II (Yürüyüş, Sayı 113, [1706]): Genel seçim kampanyasının son konuşmasıdır. Emekçi halkın sesinin mecliste duyulması için oy ister.
[yazı için tıklayınız]
Partimiz Ayaktadır ve Kendi Yolunda Yürüyecektir (Çark Başak, Sayı 32-33, [1709]): İstanbul İl Örgütü üye ve aday üyelerinin de katıldığı genişletilmiş İlçe Temsilcileri Toplantısı'nda yapılan konuşmadır.
[yazı için tıklayınız]
Örgütlü Birleşik Güç Yenilmez (Çark Başak, Sayı 34, [1718]): "Örgütlü Birleşik Güç Yenilmez" 4. İl Temsilcileri Toplantısı açış konuşmasıdır.
[yazı için tıklayınız]
İvedi Görevimiz: Faşizme Karşı Eylem Birliği (Görev, Sayı 10, [1728]): 9-10 Temmuz'da Ankara'da toplanan 4. İl Temsilcileri Toplantısı açılış konuşmasının Çark Başak'ta yayınlanan özetidir.
[yazı için tıklayınız]
Emperyalizme ve Faşizme Karşı İşbirliği ve Dayanışma Hareketi (Çark Başak, Sayı 37, [1731]): 5. İl Temsilcileri Toplantısı'ndaki kapanış konuşmasının Çark Başak'ta yayınlanan özetidir.
[yazı için tıklayınız]
Anti-Faşist Birliğin Sağlanmasında Partimize Güveniyoruz (Çark Başak, Sayı 37, [1739]): 5. İl Temsilcileri Toplantısı'ndaki kapanış konuşmasıdır. Toplantının ana konusu olan demokratik ve sol güçlerin güçbirliği konusunda partilerin görüşlerini ele alır. Konu üzerinde Parti'de sağlam bir ortaklık gördüğünü söyler.
[yazı için tıklayınız]
Ciddiyet Gerek (Yürüyüş, Sayı 129, [1744]): Kitleleri örgütlü birleşik bir güce dönüştürmek konusunu anlatır.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste