Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
15-16 Haziran (Yolumuz Açık Olsun Broşürü, 15 Haziran 1975, [1352]): 15-16 Haziran olaylarının işçi sınıfının yüz elli yıllık tarihinin en büyük gösterisidir ve Anayasa güvencesi altındaki hak ve özgürlüklerin ancak uğruna kararlı mücadele verilerek gerçekleşebilir.
[yazı için tıklayınız]
TÖB-DER ve Demokrasi Mücadelesi (Yolumuz Açık Olsun Broşürü, 22 Haziran 1975, [1356]): TÖB-DER Genel Kurulu'na çekilen telgraftır.
[yazı için tıklayınız]
Demokratik Güçlerin Eylem Birliği (Yürüyüş, Sayı 15, [1357]): CHP de içinde olmak üzere tüm örgüt ve hareketlere yapılan bir eylembirliği çağrısıdır.
[yazı için tıklayınız]
Saldırılar İşçi Sınıfını Sindiremez (Yolumuz Açık Olsun Broşürü, 16 Temmuz 1975, [1362]): Faşist baskı ve saldırılara karşı mücadele çağrısıdır.
[yazı için tıklayınız]
Bağımsızlık ve Demokrasinin Güvencesi Kitlelerin Kararlı Mücadelesidir (Yolumuz Açık Olsun Broşürü, 18 Temmuz 1975, [1364]): İç politikadaki demokrasinin, dış politikada bağımsızlığın kitlelerin bu uğurdaki kararlılığı olduğunu bildiren basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Kıbrıs Sorunu (Yolumuz Açık Olsun Broşürü, 24 Temmuz 1975, [1366]): Dışa bağımlılığı belirten ve karşı çıkan basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
24 Temmuz İşçi Bayramı Değildir (Yolumuz Açık Olsun, 24 Temmuz 1975, [1368]): 1 Mayıs İşçi Bayramı en sonunda yıllar sonra yasalaştığında haklılık meydana çıkmıştır. Bugün artık 14 Temmuz'un adı bile edilmemektedir. Halbuki o yıllarda 1 Mayıs işçinin birlik ve savaşım gününü unutturmak ve tanımamak için uydurulan 24 Temmuz nasıl da öne çıkartılmıştı?
[yazı için tıklayınız]
Cumhurbaşkanı'nın Konuşması Anayasa'ya Aykırıdır (Yürüyüş, Sayı 30, [1370]): Cumhurbaşkanlığı makamının partiler üstü, tarafsız bir makam olduğuna dikkat çeken basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
30 Ağustos Zafer Bayramı Üzerine (MC İktidarı Düşürülmelidir Broşürü, 29 Ağustos 1975, [1371]): 30 Ağustos'u kutlar, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm yolunda emekçi halkın yürüyüşü ve hedefe ulaşacağını belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Önümüzdeki Seçimler MC İktidarı Konusunda Bir Referandumdur (Yürüyüş, Sayı 21, [1372]): TSİP'in önerisine cevaptır.
[yazı için tıklayınız]
Her Ne Pahasına Birlik Değil (Yürüyüş, Sayı 21, [1375]): İlkesiz birlik olamayacağını ve doğru olanın doğru çizgiyi bulmak olduğu açıklar.
[yazı için tıklayınız]
Şili Halkının Mücadelesi Hepimizin Mücadelesidir (Yürüyüş, Sayı 22, [1377]): Şili deneyi, silahlı savaşım yapılmadan iktidarın burjuvaziden alınma ve sürdürülmesi olanağı olmadığını kanıtlamış mıdır? Bu soruyu doğru yanıtlayabilmek için önce bir başka sorunun yanıtını vermek gerekiyor. Şili'de Halk Birliği Cephesi cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu iktidara gerçekten sahip olabilecek duruma gelmiş miydi? Hukuken iktidara gelip hükümet kurmak başka şey, gerçekten iktidar olabilmek başka şey.
[yazı için tıklayınız]
Demokratikleşme Süreci İlerletilecektir (MC İktidarı Düşürülmelidir Broşürü, 2 Eylül 1975, [1380]): Gaziosmanpaşa İlçesi'nin açılış töreninde yapılan konuşmadır.
[yazı için tıklayınız]
Gericilerin Oyunları Etkisiz Kılınacaktır (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, Şubat 1976, [1383]): 5 Eylül 1975'te yapılan basın açıklamasıdır. MC iktidarı ve tüm gerici güçler, baskı ve terör uygulamalarına rağmen yine de ülkemizde bir yılgınlık havası, bir sinme durumu yaratamamaktadırlar. Ve yaratamayacaklardır. Demokratik, ilerici, sol ve sosyalist tüm yurtsever güçler ve yurttaşlar Anayasal hak ve özgürlüklerine her hal ve koşulda sahip çıkarak sonuna dek kullanacaklar ve gericilerin oyunlarını ve tuzaklarını etkisiz kılacaklardır.
[yazı için tıklayınız]
Seçimlere Bakış Açımız (Yürüyüş, Sayı 26, [1384]): İnönü'nün ortanın solu sloganı ve politikasını, o zaman kendisinin açıkladığı üzere, "ülke sola kayıyordu, bunu önlemek gerekti" gerekçesiyle ortaya attı. Ecevit'in aynı görüşü Ortanın Solu kitabında "sola duvar çekmek" biçiminde istediğini unutmuyoruz… CHP'nin kimliği özetle bu olmakla beraber, bugün toplumsal savaşımın baş verdiği uç demokrasi-anti demokrasi çatışması olduğundan CHP, MC partileriyle bir torbaya konamaz ve MC'nin geriletilmesi için CHP'ye oy vermek gerekir. Seçimlerde CHP'ye oy verilmesi önerisi işçi sınıfı hareketinin bağımsızlığını zedelemek, onu CHP'nin kuyruğuna takmak değildir. Bu taktik bir sorundur.
[yazı için tıklayınız]
Sol Oylar Artış Eğilimindedir (Yürüyüş, Sayı 27, [1388]): CHP oylarının AP oylarının önünde gittiğine dair demeçtir.
[yazı için tıklayınız]
Seçimler ve Sonrası (Yürüyüş, Sayı 28, [1389]): Seçim sonuçlarını değerlendiren bir yazıdır.
[yazı için tıklayınız]
ABD, MC'nin İktidarda Kalmasını İstiyor (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, 4 Ekim 1975, [1392]): Basın açıklamasında, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin birbirinden ayrılmadığını belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Doğulu Yurttaşlarımıza Karşı Ayrım Gözeten Uygulamalar (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, 23 Ekim 1975, [1394]): Doğulu yurttaşlarımıza yapılan hukuka aykırı baskıların son bulması ister.
[yazı için tıklayınız]
Cumhuriyetin İlanı Günlerini İçimiz Burkularak Anıyoruz (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, 23 Ekim 1975, [1395]): Basın açıklamasında, toplumun anti-emperyalist, demokratik güçlerine seslenerek, Cumhuriyet'in değerlerini, bağımsızlığın önemini vurgular.
[yazı için tıklayınız]
İran Şahı Türkiye'nin Dostu Olamaz (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, Şubat 1976, [1396]): İran Şahı'nın ziyaretinden ötürü verilen 27 Ekim 1975 tarihli demeçtir.
[yazı için tıklayınız]
MC İktidardan Düşürülmelidir (Yürüyüş, Sayı 30, [1397]): Hedefin erken genel seçim olduğunu belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Devletçilik Üzerine (Yürüyüş, Sayı 32, [1399]): Bir devlet kapitalizmi niteliğinde ve büyük sermayenin çıkarlarına yönelik de olsa, devletçilik politikası ve devlet sektörü, özel kapitalist tekellere de serbest rekabetçi özel sektöre de yeğdir.
[yazı için tıklayınız]
İşçi Sınıfı Tarihsel Görevini Kendi Bağımsız Partisi Aracılığıyla Başarır (TÜSTAV Arşivi, 9 Kasım 1975, [1401]): Bursa İli'nin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada partinin önemini vurgalar.
[yazı için tıklayınız]
Kapitalist Kalkınma Yolu Kapalıdır (MC İktidardan Düşürülmelidir Broşürü, Şubat 1976, [1404]): 17 Kasım 1975'de, Kimya Mühendisleri Odası'nın düzenlediği "Sanayi Kongresi 75" adlı toplantıda yapılan konuşmasıdır. Kongrenin teknik elemanlarda ve uzman aydınlardaki toplumsal bilinçlenmeyi yansıttığını, bu kesimlerin kendi alanlarına kapatılma, diğer toplumsal sorunlardan uzak tutulma dayatmalarına giderek daha çok başkaldırdıklarını anlatır. Sanayileşmenin önündeki engelleri tartışırken iki yöne de bakmak gerekir. Kapitalist çerçeve içinde yapılabilecekler ve kapitalist-emperyalist ilişkiler ağının dışına çıkmanın zorunluluğu.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste